Donderdagavond 29 maart is er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een openbare gemeenteraadsvergadering. De vergadering start om 19.30 uur en zal worden voorgezeten door burgemeester Kees van Rooij. Hieronder een overzicht van de agendapunten die in deze vergadering besproken zullen gaan worden.

Op de agenda staat:

 • Bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 4
 • Beschikbaarstelling van krediet voor aanpassingen aan fietspaden Populierlaan in Veghel
 • Instemming met zienswijze deelname GGD Hart voor Brabant in een coöperatie
 • Instemmen met zienswijze conceptbeleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Vaststelling verordening kwaliteit vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Meierijstad
 • Vaststelling buitenreclame Meierijstad
 • Beschikbaar stelling krediet voor renovatie en verduurzaming sporthal De Dioscuren in Schijndel
 • Vaststelling kwaliteitskader huisvesting primair en voortgezet onderwijs
 • Vaststelling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
 • Vaststelling verordening materiele fi nanciële gelijkstelling onderwijs 2018
 • Vaststelling Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs gemeente Meierijstad
 • Besluitvorming over herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel (wenkend perspectief)

Gemeentehuis Schijndel

Livestream

De raadsvergadering is thuis te volgen via een livestream. Kijk deze hieronder.

 
Tip de redactie!