Fractie Team Meierijstad valt uit elkaar, Wethouder Eus Witlox stapt met onmiddellijke ingang op

team-meijerijstad-logo

De huidige fractie van Team Meierijstad gaat verder in twee afzonderlijke fracties. Doordat het vormen van één goed draaiende partij niet is gelukt, heeft initiator en mede-oprichter van TEAM, Eus Witlox, besloten dat hij niet verder wil in zijn rol van partijleider en wethouder. Zijn partij bedankt hem voor zijn grote inzet voor Team Meierijstad in de afgelopen jaren en respecteert dit besluit.

De twee fracties binnen TEAM willen graag dat Eric van den Bogaard, namens hen, aanblijft als wethouder. De coalitiepartners CDA, VVD en PvdA zijn vanavond via hun fractievoorzitter geïnformeerd. De coalitie gaat in gesprek over het vervolg.

De afgelopen twee jaar heeft Team Meierijstad actief bijgedragen aan de politiek en het bestuur van de nieuwe gemeente Meierijstad. De samenwerking van 6 lokale partijen binnen TEAM was bij de verkiezingen erg succesvol. In de afgelopen periode is helaas gebleken dat de succesvolle start geen doorstart betekende naar één TEAM

De onderlinge chemie en samenwerking werkte onvoldoende. De 6 partijculturen, een nieuwe gemeente met een andere schaal, nieuwe vergaderstructuren en een boordevolle agenda verhinderden dat de onderlinge banden voldoende konden groeien.

Ter versterking van de samenwerking in de fractie werd een externe coach aangetrokken om de fractie te ondersteunen. De inzet van deze professional heeft niet geleid tot het minimaliseren van deze onderlinge verschillen. Team Meierijstad kiest er nu voor om tot een splitsing over te gaan, waardoor de politieke discussies goed gevoerd kunnen worden en standpunten uit de verf kunnen komen. TEAM denkt daarmee het algemeen belang beter te kunnen dienen.

De huidige fractie Team Meierijstad van 11 leden splitst zich, na goed overleg, op in twee afzonderlijke fracties van respectievelijk zes en vijf raadsleden. Vanuit die nieuwe constructie dragen de nieuwe fracties graag bij aan het bestuur van Meierijstad en willen op basis van het coalitieakkoord, het college blijven ondersteunen.

Bestuur en fractieleden zullen in goed overleg met elkaar de splitsing organiseren. Bestuursleden, fractieleden en wethouders betreuren dat het niet is gelukt om naar een eenheid, één ‘TEAM’ te groeien. ‘We stellen hiermee niet alleen onszelf, maar ook onze leden en kiezers teleur.’

Wethouder Eus Witlox: “Ik ben zeer teleurgesteld dat deze unieke samenwerking niet gelukt is”.

Tip de redactie!