Extra inzet gemeente Meierijstad op plaagdierenbestrijding

logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad gaat extra inzetten op de plaagdierenbestrijding. Afgelopen maanden zijn twee extra buitendienstmedewerkers van de gemeente opgeleid tot professioneel plaagdierbeheerser. Op die manier is er meer deskundigheid en capaciteit beschikbaar om
in te zetten bij het opvolgen van meldingen. De intensivering is noodzakelijk door de toename van onder andere eikenprocessierupsen en ratten.

Samen sterk

De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding van plaagdieren in het openbaar gebied.Bewoners en bedrijven zijn op eigen terrein zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van deze dieren. De verschillende verantwoordelijkheden maken het belangrijk dat inwoners, bedrijven en gemeente gezamenlijk optrekken in de bestrijding. Daarom ook is het belangrijk dat elke rat die gesignaleerd wordt, gemeld wordt. Zo blijft er een totaal overzicht is en kan samengewerkt worden op locaties waar dat nodig is.

Meldingen vanaf 2020 rechtstreeks bij gemeente

Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners weer rechtstreeks bij de gemeente Meierijstad melding doen als zij plaagdieren signaleren; zowel plaagdieren in openbaar gebied als op eigen terrein. Dat kan heel eenvoudig via de gratis app MijnGemeente (of website of telefonisch). Voorheen moesten inwoners alles melden bij het Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen (KAD). Het KAD blijft alleen nog in beeld als het landelijk expertisecentrum waarbij de gemeente nieuwe kennis en methodes kan betrekken. Voordeel voor inwoners is dat ze straks nog maar met een partij te maken zonder tussenschakels; de melding komt immers direct bij de buitendienst van de gemeente terecht en dat scheelt tijd.

Ratten geen kans geven

Waar mensen zijn, zijn ook ratten. Ratten maken onderdeel uit van de (stads)natuur, woonomgeving en het grote buitengebied van Meierijstad. Het is echter belangrijk dat de populatie niet zo groot wordt dat zij voor overlast zorgt. Daar kunnen inwoners zelf iets aan doen. Ongemerkt creëert de mens namelijk zelf een situatie welke ideaal is voor ratten, denk hierbij aan voedselaanbod, schuilgelegenheid en warmte. Wanneer ratten in de omgeving aanwezig zijn waar bovengenoemde factoren aanwezig zijn, zullen ze zich in die omgeving blijven ophouden en zich voortplanten.
rat, plaagdieren