Het evenementenbeleid gaat binnenkort op de schop; dat is nodig omdat de regels en voorwaarden voor evenementen vanuit de 3 voormalige gemeenten nog verschillend zijn. Eind 2018 moet het evenementenbeleid klaar zijn en handvatten bieden voor organisatoren, gemeente en inwoners.

Klein, groter, groots

Evenementen zijn er in soorten en maten; breed gedragen volksevenementen (zoals Carnaval, Koningsdag, kermis), spraakmakende en grootschalige evenementen met regionale of landelijke uitstraling (Paaspop, Fabrique Magnifique), buurtfeesten en jaarmarkten, goede doelenacties en incidentele festiviteiten binnen horeca, sport- of recreatie-inrichtingen. Maar klein of groot; altijd is het de uitdaging de balans te vinden én te houden tussen gezelligheid, economische belangen, promotie van de gemeente, veiligheid en beperken van overlast voor de omgeving. Het nieuwe evenementenbeleid moet daarbij helpen.

Duurzaam evenementenbeleid

Toekomstbestendig evenementenbeleid is wat het college van burgemeester en wethouders voor ogen heeft. “We willen samen met alle betrokken partijen tot nieuwe regels komen voor heel Meierijstad, die we met z’n allen dan ook gaan respecteren. De regels moeten duidelijk en eenvoudig zijn en moeten het organisatoren makkelijker maken om hun activiteiten vorm te geven. Het evenementenbeleid biedt een mooie kans om sturing te geven aan een duurzaam karakter van de activiteiten. Denk daarbij aan beperken van afvalstromen en zwerfafval, beperken van energiegebruik in relatie tot vervoer, locaties en voorzieningen, stimuleren van een goede toegankelijkheid voor iedereen. Als we breed denken kunnen we hierin écht een concrete stap maken”, aldus wethouder van Rooijen.

Gebiedsgericht?

Meierijstad kent binnen haar dertien kernen tal van bruisende activiteiten, van klein naar groot, naar nog groter. Door regels te verminderen waar dat kan, wordt flexibiliteit ingebouwd. Er is dan een basis die voor heel Meierijstad geldt en daarnaast kan per situatie geregeld worden wat daar nodig is. De ene situatie vraagt nu eenmaal om regels t.a.v. parkeren terwijl een andere plek om extra eisen aan het geluid vraagt. Belanghebbende partijen worden binnenkort uitgenodigd om daarover mee te denken en te praten. Ook de beeldvormende avond van de gemeenteraad van 12 april staat in het teken van het evenementenbeleid. Geïnteresseerden zijn daarbij van harte welkom in het gemeentehuis, locatie Sint-Oedenrode.

Evenementen, Hartemert
Tip de redactie!