logo welzijn de meijerijGemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en dat voorschoolse voorzieningen, onderwijs en arbeidsmarkt in Meierijstad goed op elkaar aansluiten. Om dit te stimuleren stelt de gemeente in 2019 en 2020 een onderwijsinnovatiefonds van € 80.000 ter beschikking. Het doel van het fonds is om nieuwe onderwijsontwikkelingen te stimuleren waarbij ook de samenwerking gezocht wordt met ketenpartners in het onderwijs en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor hun bijzondere, vernieuwende ontwikkelingen. Wethouder Coby van der Pas: Innovatie in het onderwijs is belangrijk. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van talenten van kinderen en een goede voorbereiding op vervolgonderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt.

Let’s Play, een initiatief van Skopos (basisscholen Schijndel) en in samenwerking met lokale ondernemers, sluit daar perfect op aan. De gemeente stelt hier dan ook graag een bijdrage uit het onderwijsinnovatiefonds voor ter beschikking.”

Maikel de la Cousine van Let’s Play:
“Het verwonderen van kinderen leidt tot ontplooiing van talent waardoor kinderen één worden met de onderwijsinhoud.”

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op: www.letsplayskopos.nl
Tip de redactie!