Een nieuwe wijkaccommodatie voor de Boschweg

Vossenberg, Bloemenwijk

Het college heeft uitgesproken dat zij in principe akkoord gaat met een nieuwe wijkaccommodatie aan de Papaverstraat voor de wijk Boschweg (Bloemenwijk) in Schijndel. Zo wordt op de beste manier invulling gegeven aan de lang gekoesterde wens het kloppende hart in de wijk een impuls te geven. Het zal een gebouw worden van en voor de wijkbewoners.

Samen met woningcorporatie Woonmeij onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een totaalplan voor het gebied. Door de combinatie van sociale woningbouw aan de Houtstraat en de wijkaccommodatie aan de Papaverstraat/Houtstraat vergroot je de leefbaarheid in de Bloemenwijk. Uiteraard worden ook alle partijen en omwonenden meegenomen in deze plannen en de verdere ontwikkeling van het wijkgebouw. Een belangrijke stap is nu gezet. Wethouder Witlox: “Ik ben blij dat we nu deze keuze voor de wijkaccommodatie aan de Papaverstraat kunnen maken op basis van objectieve informatie. Het geduld van de werkgroepleden én van de bewoners is zeker op de proef gesteld. Besluitvorming heeft door allerlei omstandigheden lang op zich laten wachten. We zijn er nu uit. Ik vertrouw erop dat de wijkaccommodatie in het hart van de Bloemenwijk verbindend werkt voor de bewoners van de Bloemenwijk.”

 

Voordat de schop daadwerkelijk de grond in kan moeten er nog verschillende stappen te nemen. De eerste stap is het akkoord van de Raad, op 31 mei zal het voorstel behandeld worden. Wanneer ook zij akkoord zijn, gaan we naar de tekentafel voor de vormgeving van het gebouw en aan de slag met de organisatie van een beheerstichting die in de toekomst de exploitatie van de wijkaccommodatie op zich neemt.

Afgelopen week gaf de Hobbyclub Schijndel nog aan dat men de onzekerheid rond de huisvesting in de Vossenberg niet langer voor lief wilde nemen en dat men op zoek zou gaan naar een nieuwe locatie waar men de activiteiten zou kunnen voortzetten. De ontwikkelingen van vandaag en de garantie van wethouder Witlox dat men ook na 31 mei in de oude Vossenberg kan blijven, zorgen ervoor dat men dit besluit zal gaan heroverwegen.
Tip de redactie!