De gemeente Meierijstad heeft Dorpsraad Wijbosch genomineerd voor de landelijke vrijwilligersprijs evenals Kinderboerderij Kienehoef en Cornelius stichting Mooi Boerdonk.

Stemmen op Dorpsraad Wijbosch voor de publieksprijs kan vanaf 7 december door alle mensen.

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de “Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen” worden lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet én spreken ze waardering uit voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken.

Er is zowel een publieksprijs als een juryprijs. De winnaar van de juryprijs ontvangt  een bedrag van €5000,- de winnaar van de publieksprijs ontvangt een bedrag van €2000,-. Daarnaast ontvangen de 6 genomineerden voor de juryprijs een workshop waarin ze leren hun eigen organisatie te pitchen/presenteren.

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden sinds 2011 uitgereikt door de staatssecretaris van VWS.

Nominatie Dorpsraad Wijbosch:

“Iedereen hoort erbij en telt mee”

Wijbosch is een dorp van 1365 inwoners met vele talenten. Er is veel kracht aanwezig, met elkaar zijn zij in staat een prettige, samenlevende gemeenschap te realiseren die rekening met elkaar houdt en inwoners in staat stelt talenten te ontwikkelen.

Dorpsraad Wijbosch stimuleert dit door:

  • Sociaal-culturele activiteiten.
    In de 42 jaren dat de dorpsraad actief is, organiseert zij diverse activiteiten: van jeugdvakantiewerk tot het dorpsfeest. Jaarlijks zo’n 8300 deelnemers.
  • Met de inwoners bouwen aan voorzieningen en werken aan leefbaarheid. Recentelijke resultaten die zijn bereikt vanuit het integrale dorpsontwikkelingsplan: de realisering van 115 woningen, veiligheid en verkeer (reconstructie Eerdsebaan en realisering “shared space” Dorpsplein Wijbosch) en dorpshuis de Schakel.
  • Inzet op wonen, welzijn en zorg.
    Met dorpscoörperatie ’t Middelpunt (onderdeel dorpsraad) werkt ze aan verbindingen, door ontmoeting, geven van informatie en advies en bieden van ondersteuning. Zij stimuleert dat inwoners elkaar helpen op basis van eigen kracht onder het motto “Hart voor elkaar”.

Onze “parels” zijn: het AED-netwerk, dagbesteding de ontmoeting, afscheid nemen, dorpsmoestuin en de wepbus.

Onze proactieve benadering wordt gewaardeerd door inwoners en partners. Er is geloof in eigen kracht en is aanwezig bij het bestuur en de 280 vrijwilligers.

Kijk op deze website voor meer informatie:

https://www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/dorpsraad-wijbosch

Tip de redactie!