Op maandag 29 oktober draaien we de film “stroomopwaarts Meierijstad” geproduceerd voor de heemkundekringen in Schijndel, St. Oedenrode, Veghel en Erp. Voor de film is de historische figuur van Dominee Hanewinckel naar Meierijstad gekomen om te zien en te verhalen wat er in de huidige dorpen in Meierijstad ten opzichte van zijn tochten in de 18e eeuw is veranderd. Dit laat een mooi tijdsbeeld zien van het leven van toen en nu in Meierijstad. De film is geproduceerd door Henk Helsdingen. De ochtend is van 10.00 tot 12.00.

Deze ochtend is gratis toegankelijk, alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.

Om te weten hoeveel personen er komen, graag opgeven vóór donderdag 25 oktober bij Ploni vd Eerden. E-mailsadres: plonivdeerden@kpnmail.nl of tel. 06-15303790.

SCC De Vink
Tip de redactie!