Op maandag 30 april wordt bij Woonservice Zuid in buurtcentrum De Vink de documentaire Duthmala, de Dommel en haar watermolens vertoond ( Duthmala is een oude naam voor de Dommel).

Deze zeer interessante documentaire is gemaakt door Henk van Helsdingen

Het programma  duurt van 10.00 tot ongeveer 12.00.

De toegang is gratis, alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.

Om te weten hoeveel personen er komen, graag opgeven vóór donderdag 26 april bij Ploni vd Eerden.

via e-mail: plonivdeerden@kpnmail.nl of tel. 06-15303790.

SCC De Vink
Tip de redactie!