De SOK: Scholing bij de fietsreparatie van Welzijn De Meierij

logo welzijn de meijerij, WdM 1

Sinds een paar jaar komen leerlingen van het KWIC College (Koning Willem I College) op vrijdag scholen in de hout, metaal en fietswerkplaats van werkplaatsen De SOK bij Welzijn De Meierij. Dit in het kader van scholing op maat.

In dit traject krijgen de studenten 18 uur per week les in Nederlands naast de andere verplichte inburgeringsvakken zoals; ONA, KNM, taal en rekenen op de werkvloer. Route 4 regelt voor de andere twee dagen een leerwerkplek voor de student. In deze periode heeft de student de mogelijkheid om zijn SVA2 certificaat te behalen. Deze Scholing Voor Arbeid is een branchegericht certificaat. Route 4 heeft veel aandacht voor het persoonlijke verhaal en de situatie van de student. Door deze doelstellingen en werkwijze hebben de leerlingen straks een startkwalificatie in de Nederlandse maatschappij en wordt het makkelijker om een passende opleiding of baan te vinden.

Samim is een student bij het Koning Willem I College, afdeling Route 4. In een relatief kort tijdsbestek (1-2 jaar) begeleidt Route 4 Nieuwkomers bij het behalen van hun inburgeringsexamen en het uitstromen naar onderwijs of richting arbeid.

Het leerwerktraject is doorgaans succesvol wanneer de begeleiding op de werkplek en vanuit de school zorgvuldig en goed afgestemd is. Samim is met zijn neus in de boter gevallen bij Stichting Welzijn De Meierij. Waar hij werkzaam was bij de fietswerkplaats, onder de bezielende begeleiding van Leo Vos en de andere vrijwilligers van de fietswerkplaats heeft Samim vrijdag 1 november zijn SVA2 behaald. Route 4 is trots op hem en zijn Stichting De Meierij dankbaar voor deze kans en de begeleiding. Een mooi voorbeeld van het samenbrengen van jong en oud, waar kennis en vaardigheden van vrijwilligers overgebracht wordt op jongeren.

Tip de redactie!