logo Gemeente Meierijstad

Nu het aantal besmettingen met Corona ook in Meierijstad oploopt is het nog belangrijker dat iedereen zich aan de maatregelen houdt die hiervoor gelden. Na diverse signalen en resultaten uit het contactonderzoek van de GGD kondigde burgemeester Van Rooij extra
controles aan: horeca en sportkantines in Meierijstad werden de afgelopen weken gecontroleerd op de naleving van Coronamaatregelen.

Burgemeester Van Rooij: “Het beeld uit die controles wekt vertrouwen: we controleerden 85 locaties en de voorschriften worden over het algemeen goed nageleefd.” In de afgelopen twee weken werden er door de gemeente Meierijstad vijf extra controles gehouden
door inzet van toezichthouders en handhavers, Boa’s en politie. Daarbij kregen 85 horecagelegenheden en sportkantines in Meierijstad bezoek en werden gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen. Deze controles geven een positief beeld: over het algemeen worden de regels rondom Corona goed nageleefd. Op sommige plekken was het nodig tips en aanwijzingen te geven. In drie situaties volgde een officiële waarschuwing.

Ook achter de eigen voordeur mag men maar drie bezoekers ontvangen. De meeste besmettingen vinden plaats in de privésfeer. De burgemeester doet daarom een beroep op alle inwoners van Meierijstad om voorzichtig te zijn en zich hieraan te houden. Alleen als iedereen in Meierijstad meewerkt, kan een tweede golf worden doorbroken.
Tip de redactie!