team-meijerijstad-logo
Sinds 1 januari is gemeente Meierijstad een feit, de angst van veel inwoners is dat door de fusie de afstand naar de politiek groter wordt. Veel gehoorde vragen zijn: hoe kan ik mijn standpunt op de politieke agenda krijgen, bij wie kan ik aankloppen als ik het niet eens ben met een bepaalde ontwikkeling. We zijn ons er dus wel degelijk van bewust dat we als Team Meierijstad ook moeten blijven ontwikkelen in het hebben en onderhouden van contact met inwoners en andere belanghebbenden in Meierijstad. Een grote fractie, 13 fractieleden en die nog niet even bekend zijn in alle kernen. Dit maakt nog niet dat we overal even herkenbaar zijn en kan het onduidelijk zijn wie je kunt aanspreken over specifieke onderwerpen.
Om de aanspreekpunten inzichtelijk te maken hebben we daarom een en ander op een rijtje gezet. We hebben uitgewerkt wie welke portefeuilles onder zijn/haar hoede heeft, maar ook een verdeling over de 13 kernen van Meierijstad door toewijzing van gebiedscontactfunctionarissen van onder andere uit de fractie.
Link naar gebiedscontactfunktionaris: Gebiedsindeling contactfunctionarissen en TEAM
Daarnaast hebben we als TEAM ook een commissie in het leven geroepen om de contacten met de lokale bevolking te borgen, deze commissie wordt binnen de partij dan ook Lokale Borging genoemd.
Per deelgemeente zijn enkele lokale inwoners gevraagd om actief de communicatie op te zoeken met de bevolking om hen zo te informeren omtrent bepaalde ontwikkelingen, dit kan enerzijds via dorps- en/of wijkraden, via sportverenigingen, etc. Maar uiteraard staan deze lokale borgers ook opgesteld om uw vragen aan te horen en u te helpen om met het juiste raadslid of wethouder van TEAM in contact te komen om uw onderwerp te bespreken.
Vragen over dit onderwerp of aan lokale borging? Stuur dan een mail naar info@teammeierijstad.nl.
 

Gebiedsindeling contactfunctionarissen wijken en dorpen gemeente Meierijstad en fractie Team Meierijstad


Buurtregisseur Nadina Hamzic-Ibrahimovic (back-up Lianda de Vos)

Kern/wijk Wethouder Team Meierijstad TEAM 2e aanspreekpunt
Mariaheide Eus Witlox Wern van Asseldonk
De Leest Eric van den Bogaard Ülkü Ögüt
Veghel Zuid Eric van den Bogaard Ülkü Ögüt Erik de Vries
Erp Eric van den Bogaard Wern van Asseldonk
Keldonk Eus Witlox Pascal Timmers
Boerdonk Eus Witlox Pascal Timmers
Boskant Coby van der Pas Peter Verbraak Will van Gerwen  / Arie Smetsers
Sint-Oedenrode Coby van der Pas Will van Gerwen Arie Smetsers (Kienhoef/Catharijne/Kinderbos)

Buurtregisseur Henk de Laat (back-up Nadina Hamzic-Ibrahimovic)

Kern/wijk Wethouder Team Meierijstad TEAM 2e aanspreekpunt
Centrum Veghel Harry van Rooijen Marja van der Heijden / Erik de Vries
Veghel West Harry van Rooijen Idem als Centrum Veghel
Olland Menno Roozendaal Janine Heisterkamp Will van Gerwen / Peter Verbraak / Arie Smetsers
Bloemenwijk Schijndel Jan Goijaarts Miranda Kerkhof
Hopstraat Jan Goijaarts Marischka Klotz
De Beemd Schijndel Jan Goijaarts Mari van der Aalsvoort Marischka Klotz
Plein Schijndel Jan Goijaarts Marischka Klotz
Centrum Schijndel Jan Goijaarts Marischka Klotz
Hoevebraak – Hulzenbraak Jan Goijaarts Mari van der Aalsvoort
Grevekeur – Bonkelaar Jan Goijaarts Miranda Kerkhof
Eerde Menno Rozendaal Marja van der Heijden / Erik de Vries  


Buurtregisseur Lianda de Vos (back-up Henk de Laat)

 

Kern/wijk Wethouder Team Meierijstad TEAM 2e aanspreekpunt
Nijnsel Eric van den Bogaard Will van Gerwen Janine Heisterkamp
Het Ven Harry van Rooijen Apdulkadir Evlek
De Bunders Harry van Rooijen Apdulkadir Evlek
Wijbosch Eus Witlox Mari van der Aalsvoort Peter Verbraak
Zijtaart Harry van Rooijen Erik de Vries / Marja van der Heijden
Bloemenwijk Veghel Apdulkadir Evlek
Oranjewijk Veghel Ülkü Ögüt
Tip de redactie!