logo Gemeente Meierijstad

Op donderdagavond 11 april vergadert de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. Vanaf 19.30 uur wordt er begonnen met de vergadering die gehouden wordt in het bestuurscentrum in het Sint Oedenrode. De commissie Mens & Maatschappij vervalt.

Voorlopige agenda

• Krediet overname diverse sportvelden en kleedaccommodaties
• Koersdocument Invoeren Omgevingswet
• Kaart ‘Bebouwde kommen inzake Wet natuurbescherming’
• Startnotitie Regionale Energie Strategie

De commissie brengt advies uit hoe de agendapunten in de raad te behandelen (hamer- of bespreekstuk).
Commissie ruimte economie en bedrijfsvoering standaard

Tip de redactie!