As50+ blijft in overleg over statushouders en integratie

As50+ blijft in overleg over statushouders en integratie

Omdat het COA besloten heeft geen nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen te ontwikkelen, heft de As50+ de daartoe ingerichte stuurgroep op. “Wij kijken terug op een prima samenwerking en een goed resultaat. Wij hebben samen de schouders eronder gezet toen dat nodig was en zullen dat opnieuw doen als dat ons gevraagd wordt”, aldus coördinerend burgemeester Wobine Buijs (Oss). 

De As50+ gemeenten blijven wel in overleg over de huisvesting en integratie van statushouders. Coördinerend burgemeester Wobine Buijs: “De meerwaarde van het feit dat wij samen aan tafel hebben gezeten, is dat we elkaar steeds makkelijker weten te vinden. Als het gaat om de huisvesting en integratie van statushouders zijn nog voldoende slagen te maken. Wij trekken hierin nu samen op en delen kennis, ervaring en expertise.”

Om voldoende opvang voor vluchtelingen te organiseren, hebben de As50+ gemeenten intensief samengewerkt. Zij hebben een gezamenlijk document met concrete locaties opgeleverd. Inmiddels is de instroom van vluchtelingen beperkt en blijkt dat de ontwikkeling van nieuwe locaties op dit moment niet nodig is. Wobine Buijs: “Wij realiseren ons ook dat wij in een snel veranderende wereld leven waarin vluchtelingenstromen opnieuw naar ons land kunnen komen. Het is dan ook goed om hiermee rekening te blijven houden.”
Tip de redactie!