Bij dementie is er buiten het geheugenprobleem veel meer aan de hand. Mensen kunnen moeite krijgen met handelingen die voorheen gewoon waren. Bijvoorbeeld met het vinden van woorden. Of ze kunnen gaan dwalen omdat ze de weg niet meer herkennen. Daarnaast kan het zijn dat mensen rare verhalen gaan vertellen om te verbloemen wat ze niet meer weten. Ze vallen in herhaling.

Voor mantelzorgers is het vaak moeilijk dat mensen meer emotioneel worden dan voorheen en een heel ander karakter kunnen krijgen. Soms juist milder en soms juist scherper dan voorheen. Met name dit laatste punt valt de omgeving zwaar. De dierbare lijkt niet meer op zichzelf.

Gastspreker is Tamara Spermon, specialist ouderengeneeskunde.

Het Alzheimercafé is op 23 oktober a.s. vanaf 19.30 uur in Restaurant Zaal de Nachtegaal.
Tip de redactie!