Aanslag gemeentelijke belastingen op 31 maart in de bus

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen (inclusief de WOZ beschikking) 2018 op 31 maart 2018. Normaal gesproken wordt deze aanslag eind februari verstuurd. Dit komt doordat er, door de invoering van een nieuw systeem, een extra controleslag nodig is om onnodige fouten op uw aanslag te voorkomen. Deze controle en correcties, vragen extra tijd.

U kunt gewoon aangifte doen  voor de inkomstenbelasting per 1 maart

Dit levert voor de aangifte Inkomstenbelasting geen vertraging op. U moet daarvoor namelijk de WOZ
beschikking van vorig jaar (belastingjaar 2017) met waardepeildatum 1-1-2016 gebruiken. U kunt gewoon uw aangifte inkomstenbelasting doen per 1 maart a.s. Deze WOZ-beschikking kunt u terugvinden door in te loggen met uw DigiD op www.meierijstad.nl/digitalebelastingbalie.

Automatische incasso

Het feit dat de aanslag een maand wordt opgeschoven, zorgt ervoor dat de automatische incasso een maand later ingaat. De eerste termijn wordt afgeschreven 1 maand na 31 maart 2018. Als u al een automatische incasso heeft, wordt het bedrag in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Geeft u later in het jaar een machtiging af, dan wordt in minder termijnen geïncasseerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.meierijstad.nl/belastingen.

Belasting