Fractie van 6, Team Meierijstad als coalitiepartner

logo Gemeente Meierijstad

Vanavond is in een persbijeenkomst de nieuwe coalitie voor Meierijstad gepresenteerd. Nieuwe coalitiegesprekken waren nodig nadat de fractie van Team Meierijstad uiteen viel in een fractie van 6 raadsleden en een fractie van 5. Onder leiding van fractievoorzitter Johan van Gerwen van het CDA, dat nu de grootste partij is in de gemeenteraad, werden in de afgelopen weken verkennende gesprekken gevoerd met de diverse fractie’s om te komen tot een nieuwe coalitie. Uiteindelijk is de keuze gevallen om het gedeelte van Team Meierijstad met de 6 raadsleden. Johan van Gerwen gaf aan dat er bij het CDA, VVD en PvdA meer chemie was met de fractie van 6 dan met Lokaal Meierijstad.

Verder werd bekend dat na wethouder Eus Witlox ook wethouder Eric van den Bogaard plaats zal maken voor een nieuwe wethouder. Wethouder van den Bogaard gaf in een korte verklaring aan dat hij heeft besloten om zijn wethouderschap neer te leggen omdat hij loyaal wil blijven aan zijn achterban waar hij mandaat van heeft gekregen en dat zijn achterban voornamelijk uit Veghel komt. Hij wilde niet aanblijven als wethouder van Team 6. Team 6 moest daarom op zoek naar een nieuwe wethouder en heeft deze gevonden in de persoon van de 31-jarige Rik Compagne uit Sint Oedenrode.

Zojuist heeft Team 6 onderstaand persbericht uitgegeven naar aanleiding van de deelname aan de coalitie:

Coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA hebben in de splitsing Team Meierijstad, fractie van zes, een betrouwbare coalitiepartner gevonden. Bij de bekendmaking van de splitsing van Team Meierijstad heeft de fractie van 6 steeds aangegeven het coalitieakkoord en de Mijlpalen van Meierijstad te blijven onderschrijven.
Fractievoorzitter Mari van der Aalsvoort is tevreden over het proces: ‘De betrokken partijen hebben op grond van gelijkwaardigheid op een transparante manier de gesprekken gevoerd, een uiterst zorgvuldig proces! Ze hebben voor ons gekozen op basis van onze constructief kritische houding, transparante en open houding en de kennis op portefeuilles’. Het aftreden van de wethouders Eus Witlox (Team Meierijstad) en nu ook Eric van den Bogaard (Team Meierijstad) betreuren wij. Voor beide is het een eigen keuze geweest die wij echter wel respecteren. Om een stabiel bestuur te garanderen zijn wij in onze achterban op zoek gegaan naar goede vervangers en daarmee zijn wij ervan overtuigd in Rik Compagne de beste vertegenwoordiger naar voren te hebben geschoven. Hij zal samen met huidige wethouders het college van B&W van Meierijstad vormen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Team Foto

Rik Compagne is voorgedragen als nieuwe wethouder Sociaal Domein (WMO). Dat heeft de coalitie tijdens een persconferentie op 17 april bekendgemaakt. Ondanks dat Rik Compagne nog geen ervaring heeft als wethouder is hij wel al vele jaren actief binnen het openbaar bestuur waarvan de laatste 5 jaar werkzaam bij de gemeente Vught als Regisseur Leefbaarheid en Beleidsmedewerker Ontwikkeling. Ook binnen Meierijstad is hij geen onbekende. Van 2010 tot en met 2016 is hij actief geweest als commissielid en in de laatste periode als Raadslid. Rik is 31 jaar en woonachtig in Sint-Oedenrode met zijn vrouw en zoontje.
Tip de redactie!