De Basisregistratie Personen

logo Gemeente Meierijstad

De Basisregistratie Personen

Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een verhuizing aan te geven bij de gemeente. Maar wat doet de overheid eigenlijk met al die gegevens van haar burgers? Hieronder leest u welke persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen staan en waar ze voor gebruikt worden. We zetten uw rechten en verplichtingen op een rij. Ook als u zich vanuit het buitenland voor langere tijd in Nederland wilt vestigen, leest u hieronder hoe dit gaat.

Waarom is de Basisregistratie Personen belangrijk?

De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Maar ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie.

Data

Hoe komt de overheid aan persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid van u overlijdt. Maar sommige gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de woongemeente.

Als u in Nederland wilt komen wonen

Komt u vanuit het buitenland en wilt u langer dan vier maanden in Nederland verblijven? Dan moet u binnen vijf dagen na uw vestiging in Nederland uw verblijf en adres aangeven bij de gemeente waar u verblijft. Uw verblijf in Nederland moet wel rechtmatig zijn. Dit wil zeggen dat u
de Nederlandse nationaliteit hebt, de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of een geldige verblijfsstatus.

Uw rechten

Welke rechten heeft u?

• Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de BRP krijgt een gratis afschrift.
• U mag uw eigen gegevens in de BRP altijd inzien bij uw gemeente. Dit is gratis. Als u een afschrift op papier wilt betaald u daar een vergoeding voor. U kunt uw gegevens ook inzien op www.mijn.overheid.nl
• Als ingezetene heeft u het recht om de achternaam te gebruiken van uw (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd partner. Dit heet ‘naamgebruik’. Op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs blijft uw eigen achternaam staan.
• Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze laten corrigeren of aanvullen. De gemeente vraagt u dan naar bewijsstukken hiervoor.
• U kunt de gemeente verzoeken om uw gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties.
• U kunt aan de gemeente waar u bent ingeschreven een overzicht vragen van de instanties waaraan uw gegevens de afgelopen jaren zijn verstrekt. Dit overzicht is gratis. Voor een globaal overzicht van het soort instanties waaraan uw gegevens kunnen worden
verstrekt, kunt u terecht op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Uw plichten

Welke plichten heeft u als burger?

• U moet zich bij contact met de overheid altijd kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
• Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet u binnen vijf werkdagen na uw vestiging in Nederland uw verblijf en adres aangeven bij de gemeente waar u verblijft.
• Als u binnen Nederland verhuist, moet u binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing uw adreswijziging doorgeven.
• Als u voor langere tijd, meer dan acht maanden, in het buitenland gaat verblijven, moet u dit binnen vijf dagen vóór uw vertrek aangeven bij de gemeente waar u woont.
• Als uw woongemeente dat vraagt, bent u verplicht nadere inlichtingen te geven over uw gegevens die zijn opgenomen in de BRP.
• Als uw persoonlijke gegevens veranderd zijn tijdens uw verblijf in het buitenland (u bent getrouwd of u heeft een kind gekregen), moet u ervoor zorgen dat u de originele documenten over deze verandering kunt laten zien.

In de volgende situaties kan uw inschrijving niet direct plaatsvinden in de gemeente:

• Als u geen geldige verblijfsstatus heeft, moet u eerst een verblijfsvergunning aanvragen bij de loketten voor vreemdelingen (IND-loketten). Meer informatie hierover vindt u op www.ind.nl.
• Als u asiel heeft aangevraagd en in een asiel- of opvangcentrum verblijft, registreert dit centrum uw verblijf in Nederland de eerste zes maanden.
• Als u op één van de Caribische eilanden van het Koninkrijk heeft gewoond, moet u aantonen dat u zich daar hebt laten uitschrijven.
• Wilt u ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven, dan moeten zij allemaal meekomen naar het gemeentehuis.

Inschrijven als niet-ingezetene

Komt u vanuit het buitenland en wilt u korter dan vier maanden in Nederland verblijven? Lees dan de brochure ‘Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland’. Deze brochure kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

Vragen over de BRP?

Neem contact op met Burgerzaken van de gemeente Meierijstad. Dit kan via mail naar info@meierijstad.nl of telefonisch via 14 0413. Deze en meer informatie is terug te lezen via www.rijksoverheid.nl bij informatieblad basisregistratie
personen.

Tip de redactie!