Weer meer inzet op preventieve bestrijding eikenprocessierups in Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

Jaarlijks voert de gemeente Meierijstad preventieve bestrijding van de eikenprocessierups uit. De eikenbomen op risicolocaties worden bespoten met een biologisch middel. Ondanks de forse inzet in 2019 was er sprake van een grote plaagdruk. Om de overlast in
2020 zo veel mogelijk te beperken zet de gemeente opnieuw zwaarder in op preventieve bestrijding. Ook het stimuleren van natuurlijke vijanden van de processierups krijgt extra aandacht.

Hoe gaat het in zijn werk?

Eind april start een gespecialiseerd bedrijf met de preventieve bestrijding met een biologisch bacteriepreparaat. De werkzaamheden gaan vanwege de korte periode waarin de bespuiting effectief is 24 uur per dag door, dus ook ’s nachts. De larven, die vooral in de eerste weken een zeer grote vraatzucht hebben, eten de bacteriën met het blad op en zullen sterven. Andere dieren zoals sluipwespen, kevers en vogels zijn niet gevoelig voor de bacterie.

Waar wordt preventief bestreden?

In totaal worden in Meierijstad bijna 24.000 eikenbomen preventief behandeld; ruim de helft van alle door de gemeente beheerde eiken. Dit is 25% meer dan in 2019. Het is niet mogelijk, maar ook niet nodig, om álle eikenbomen binnen de gemeentegrenzen jaarlijks preventief te bespuiten. De bomen op risicolocaties, langs doorgaande wegen en op plaatsen waar veel mensen verblijven, fietsen of wandelen krijgen voorrang. Door selectief te kijken naar de locaties van bestrijding wordt op plaatsen waar de risico’s lager zijn, zo min mogelijk schade toegebracht aande natuur. Natuurlijke vijanden krijgen hier de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Op www.meierijstad.nl/epr staat een actuele kaart met de spuitlocaties en –routes

Bestrijding door zuigen of plukken

Wanneer bestrijding via bespuiting niet meer mogelijk is kunnen rupsen en rupsrestanten worden verwijderd door middel van zuigen of plukken. Dit is zeer arbeidsintensief en ook hiervoor geldt dat niet alle locaties dezelfde prioriteit krijgen. Het zuigen en plukken gebeurt in Meierijstad vanaf eind mei als de rupsen in de typische “processie” langs de stam van de boom lopen. Dit is namelijk ook de periode dat de nesten worden gevormd. Dan verschijnen de brandharen die voor bekende problemen kunnen zorgen.

Toekomst: meer natuurlijke vijanden

Meierijstad streeft naar meer natuurlijke vijanden van de rupsen, zodat er meer balans is. Wethouder Harry van Rooijen licht toe dat dat geen kwestie is van een paar honderd mezenkastjes is, maar een zaak van lange adem: “Mezenkastjes lijken effectief en de grote acties her en der kunnen rekenen op sympathie van het publiek, maar wij kiezen daar toch niet voor.Onze inzet richt zich eerst op vergroten van de biodiversiteit. In de Integrale Gebiedsbeheersplannen gaan we daar samen met dorpsraden plekken voor aanwijzen. Ook hebben we een stimuleringsregeling voor bijv. kruidenrijke akkerranden en we gaan onze wegbermen en sloten anders beheren. Dat is nodig om te zorgen dat de mezen het héle jaar door voldoende voedsel kunnen vinden en niet sterven door tekorten”

Processierups
Tip de redactie!