Voorlopig ontwerp nieuwe centrumvisie voor Meierijstad gepresenteerd

Woensdag 10 oktober werden, tijdens een inloopavond, de plannen voor de centrumvisie gepresenteerd. Meierijstad biedt haar inwoners het beste van twee werelden: een herkenbaar dorps karakter én een sterke economische motor met ‘stadse’ voorzieningen. In de plannen vormt deze kwaliteit van de gemeente het uitgangspunt. Het voorstel wordt in november aan het college en in december aan de raad voorgelegd ter instemming.

Schijndel: blijven werken aan een compact en overzichtelijk dorpscentrum

Schijndel heeft een heldere structuur met weinig leegstand. In de voorgestelde centrumvisie blijft de Hoofdstraat dan ook een ononderbroken lint van aantrekkelijke en gevarieerde centrumfuncties. De Markt vormt een belangrijk verblijfsgebied in het midden van dit lint; hier wordt ingezet op meer levendigheid. Daarnaast is aan de zuidzijde van het centrum een betere
ruimtelijke aansluiting met de beide supermarkten gewenst. Ook in de toekomst moet er dus hard gewerkt worden om het centrum aantrekkelijk en compact te houden. Binnen het centrum
bundelen ondernemers de krachten, terwijl de gemeente buiten het centrum het aanpassen van gebieden aan de rand blijft stimuleren.

Sint-Oedenrode: keuze voor een duidelijke hoofdstructuur en meer verblijfskwaliteit

Het centrum van Sint-Oedenrode kent, ondanks de sterke identiteit en hoge waardering van bezoekers, enkele urgente opgaven. De huidige splitsing van het winkelcircuit leidt tot minder
passanten en structurele leegstand in Borchgrave. Achterover leunen is geen optie meer, het is nu tijd voor een structurele keuze. De toekomstige hoofdstructuur van het centrum wordt
gevormd door Markt en Heuvel; hier kan de verblijfskwaliteit worden verhoogd (herinrichting Markt). Borchgrave en Kofferen zijn daarentegen gebieden die omgevormd moeten worden.
Gemeente, ondernemers, eigenaren en inwoners moeten allen actief bijdragen om de benodigde aanpassingen te stimuleren.

Veghel: terug naar de basis met een passende omvang

Door de grote hoeveelheid leegstaand vastgoed scoort het centrum van Veghel momenteel een onvoldoende bij de bezoekers. De oostzijde van het centrum is programmatisch sterk met publiekstrekkers en parkeervoorzieningen, terwijl de westzijde juist ruimtelijke kwaliteit biedt. Het onoverzichtelijke en naar binnen gekeerde centrale winkelgebied kent veel leegstand en diverse aanloopgebieden rekken het centrum op. Om het evenwicht te herstellen moet het centrum terug naar een passende omvang voor het eigen dorp. Deze verkleining wordt niet ‘zomaar’ voorgeschreven. Uitgaande van een herkenbare, toegankelijke en compacte basis wordt de nieuwe centrumstructuur in een zorgvuldig en integraal vervolgtraject met alle stakeholders afgemaakt. De centrumvisie vormt hier dus slechts de start van een vervolgproces.

Noordkade

De centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel vormen ieder een lokaal en vertrouwd voorzieningencentrum, dicht bij de inwoners van het eigen dorp. De Noordkade heeft potentie om uit te groeien tot een ‘stedelijk’ cultuurcluster met een functie voor de totale gemeente of zelfs de omliggende regio. Het bestaande tweepolenbeleid voor Veghel wordt hiermee doorbroken; het dorpscentrum keert terug naar de eigen basis, terwijl de Noordkade verder doorontwikkeld kan worden vanuit de bestaande kwaliteiten. De identiteit van Food en Cultuur wordt bewaakt om onnodige concurrentie met de dorpscentra te voorkomen.
Tip de redactie!