Stoptober: samen voor een gezond en rookvrij Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

Op 1 oktober start de actie Stoptober. In heel Nederland helpen zowel rokers als niet-rokers elkaar 28 dagen lang om te stoppen met roken. Dankzij de positieve aanpak, de gratis Stoptober-app en de steun van stoppers onderling, hebben de afgelopen jaren al meer dan 275.000 mensen meegedaan aan Stoptober. Ook in Meierijstad is er aandacht voor Stoptober. Gemeente Meierijstad ondersteunt Stoptober lokaal en wordt hierbij ondersteund door GGD Hart voor Brabant. Inschrijven kan vanaf 6 september op www.stoptober.nl.

Samen stoppen, samen sterk

Stoppen met roken doe je niet alleen, maar met elkaar: dat is het geheim van Stoptober. De steun van Stoptober bestaat onder meer uit de gratis Stoptober-app die elke dag berichten stuurt en tips en advies geeft. Vanaf 28 september kun je de gratis Stoptober-app downloaden. De app heeft ook een groepsfunctie, zodat je steun kan krijgen van bijvoorbeeld je voetbalteam, je buren of van je collega’s. Via social media (Facebook, Twitter, Instagram) blijf je op de hoogte en kun je ervaringen met andere stoppers uitwisselen. Samen gaan we voor een gezond en rookvrij Meierijstad.

Cijfers

Jaarlijks sterven meer dan 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte (Gelder e.a. 2012). In 2017 rookte iets minder dan een kwart (23,1%) van de bevolking van 18 jaar en ouder (Bron: Kerncijfers Roken 2017, Trimbos-instituut, 2018). In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat dit aantal in 2020 gedaald moet zijn tot onder de 20%, en in 2040 zelfs tot onder de 5% (Bron: Nationaal Preventieakkoord 2018)

Gezondheidsbeleid gemeente Meierijstad

In het gezondheidsbeleid 2018 – 2021 “Samen Gezond in Meierijstad” van gemeente Meierijstad is opgenomen dat de gemeente zal aansluiten bij landelijke campagnes over het thema roken. Meedoen aan Stoptober is een mooie aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Gemeente Meierijstad zet in op preventie, wat aansluit bij het Nationaal Preventieakkoord. Door aan te haken op de landelijke campagne Stoptober geeft de gemeente Meierijstad uitvoering aan het gezondheidsbeleid.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van Stoptober in Nederland zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Longfonds, de Alliantie Nederland Rookvrij, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland.
Stoptober, Gemeente Meierijstad, GGD

Tip de redactie!