Stichting Toegankelijk Meierijstad bezoekt basisscholen in Meierijstad

Logo Toegankelijk Meierijstad

De Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) wil voor mensen met een beperking in de gemeente Meierijstad een leefomgeving creëren waarin zij op volwaardige wijze en zelfstandig kunnen functioneren. Daartoe voeren zij diverse activiteiten uit. Zo hebben vrijwilligers van STM in februari, maart en april 20 basisscholen bezocht. Zij verzorgden voor ongeveer 500 leerlingen van groep 8 een schoolproject van circa 75 minuten over mensen met een beperking; wat dat betekent en hoe je daarmee omgaat. Een aantal vrijwilligers dat de basisscholen bezoekt, heeft ook zelf een beperking of handicap; ze zijn blind/slechtziend, doof/slechthorend of zitten in een rolstoel of scootmobiel. Ze vertellen de leerlingen hoe het is om een functiebeperking te hebben en laten zien welke hulpmiddelen ze gebruiken om hiermee om te gaan. Zo stimuleert STM de bewustwording op jonge leeftijd van het gehandicapt zijn.

Het project start met een korte klassikale inleiding over het doel van het project en de werkwijze. Daarna wordt groep 8 gesplitst in drie subgroepen van ongeveer 10 leerlingen, die na elke ronde van 20 minuten rouleren. In de eerste ronde vertellen twee blinde/slechtziende vrijwilligers aan subgroep 1 wat hun beperking betekent en demonstreren ze diverse hulpmiddelen die ze gebruiken: loep, wekker, blindenstok/taststok, luisterboek, mobieltje. Daarna mogen leerlingen door verschillende slechtzichtbrillen kijken en zelf met een blindenstok/taststok lopen.

Subgroep 2 gaat in ronde 1 oefenen met het rijden in rolstoelen over een uitgezet parcours in de gymzaal of aula. Leerlingen duwen elkaar in een rolstoel over een hindernis. Daarbij moeten ze goed communiceren met de inzittende. Tot slot laten de vrijwilligers foto’s zien van onveilige verkeerssituaties voor rolstoelgebruikers en hoe je veilig je fiets parkeert zodat mensen met een rolstoel of rollator er geen last van hebben.

Subgroep 3 praat in de eerste ronde met vrijwilligers over doofheid/slechthorendheid en dementie. Aan de hand van foto’ s wordt uitgelegd hoe het gehoor werkt en hoe je doof of slechthorend wordt. Doofheid levert soms gevaar op in het verkeer. Daarom hebben doven/slechthorenden een bordje
S-H op hun bagagedrager. Daarna wordt aan de hand van een hersenfoto uitgelegd wat dementie is en hoe je dat kunt merken. Veel leerlingen kennen dat bij hun oma of opa.

Het project wordt klassikaal afgesloten met een brailleraadsel dat de leerlingen moeten oplossen. De leerlingen geven ook nog een aantal tips en tops zoals:

  • mensen met een zichtbare handicap moet je voorrang geven in het verkeer.
  • blinden horen niet beter dan zienden, maar luisteren beter en gerichter.
  • mensen met een beperking zijn niet zielig; ze willen gewoon meedoen met alles.
  • demente mensen (vaak opa’s en oma’s) zijn vergeetachtig en in de war, maar kunnen nog veel vertellen over vroeger.
  • mensen met een handicap/functiebeperking moet je niet ongevraagd helpen; eerst vragen of je mag en kan helpen.
  • slechthorenden/doven moet je aankijken en duidelijk spreken.
St. Toegankelijk Meierijstadb
Foto: Stichting Toegankelijk Meierijstad

Als herinnering krijgt de klas een schilderijtje met de boodschap: “wij helpen mensen met een beperking.” Zo blijven ze denken aan het doel van het project: begrip kweken voor mensen met een beperking. In koor wordt de oplossing van het brailleraadsel geroepen: wij helpen jullie. De leerlingen en docenten vonden het een leerzaam en inspirerend project.

Meer informatie over het schoolproject en over STM vind je op de
website www. stichtingtoegankelijkmeierijstad.nl.

Mocht je nog vragen hebben of zelf vrijwilliger willen worden, mail dan naar info@toegankelijkmeierijstad.nl.

Tip de redactie!