SP Meierijstad stelt kritische vragen aan het college over het Circulair Food Center

sp-meierijstad

Namens de fractie van SP heeft Kees van Limpt kritische vragen gesteld over de forse financiële bijdrage die de gemeente Meierijstad gaat leveren aan het project Circulair Food Center. De SP fractie is de mening toegedaan dat de regio daarvoor  het geëigend orgaan is om over te gaan tot het ondersteunen van dit project. Zij stellen immers zelf, dat ze gaan over “maatschappelijke opgaven die een gemeente of waterschap niet alleen kan oppakken”. De gemeente levert immers al een forse financiële bijdrage aan dit orgaan.

De SP vroeg zich af “Waarom dan toch de extra gemeentelijke bijdrage?” Uit het antwoord wordt duidelijk, dat het gaat om promotie en naamsbekendheid van de gemeente Meierijstad. Bijdragen aan het gevoel van trots omdat het Europese kenniscentrum rond verspillingsvrij in onze gemeente gehuisvest is, zo geeft het college aan in haar antwoord,  En wat levert ons dat als burger op? Helemaal niets!, aldus de SP. Bovendien staan er al fikse posten op de begroting voor promotie en marketing.

Naast de ondersteuning van dit project is er ook 3 jaar lang subsidie verstrekt aan een Inpat Center. Het resultaat van deze subsidie mag ook zeer mager genoemd worden reden ook waarom het college deze subsidie gaat stopzetten. Maar het typeert volgens de SP wel het diep ingeburgerde marktdenken van dit college en de volgzaamheid daarin van een meerderheid van de raad. Voor de SP is het een triest voorbeeld van geldverspilling. Doel was toch juist om verspilling tegen te gaan zo vraag de fractie zich tenslotte af.

Lees hier de gestelde vragen van de SP aan het college van B&W en de antwoorden van het college:

https://schijndel-online.nl/wp-content/uploads/2021/01/antwoord-Art.-33-vragen-SP-Subsidie-Circular-Food-center.pdf

Geld
Tip de redactie!