logo Gemeente Meierijstad

Gemeenschapshuizen en gemeentelijke wijkgebouwen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de leefbaarheid in de dorpen en kernen. Ze hebben een grote maatschappelijke functie en dragen eraan bij dat Meierijstad een aantrekkelijke gemeente
blijft om te wonen en leven. Omgaan met de huidige en toekomstige ontwikkelingen in een veranderende samenleving is een hele uitdaging voor de gemeente en de gemeenschapshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele accommodaties. De gemeente wil
daarom samen met de besturen bekijken hoe de vitaliteit ervan versterkt kan worden op die punten waar het nodig is of waar zich mogelijkheden voordoen. Door hier samen over in gesprek te gaan en de krachten te bundelen kunnen we de gemeenschapshuizen in Meierijstad toekomstbestendig maken.

De gemeente Meierijstad biedt de gemeenschapshuizen en wijkgebouwen een vitaliteitsscan aan als hulpmiddel. Dit is een onderzoek dat inzicht geeft in de uitblinkers, aandachtspunten, kansen en bedreigingen van de organisatie en advies geeft waar de besturen mee aan de slag kunnen. Deze week is er een online bijeenkomst voor de besturen van beheersstichtingen van de wijk- en gemeenschapshuizen. Tijdens deze avond spreken gemeente en besturen over de (landelijke) ontwikkelingen ten aanzien van de wijk- en gemeenschapshuizen, de uitdaging waar ze samen voor staan en hoe de vitaliteitsscan daarbij kan helpen. Evert van Schoonhoven, voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant geeft deze avond een nadere toelichting op de vitaliteitsscan.

Wethouder Coby van der Pas: ‘Een gemeenschapshuis of wijkgebouw besturen en beheren is anno 2021 een pittige klus. Dat horen wij ook uit de praktijk terug. We kijken graag met de bestuurders naar de veranderende omstandigheden waar zij mee te maken hebben en hoe we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat onze inwoners zich er blijvend kunnen blijven ontmoeten, ontplooien en ontspannen’.

Het-Gasthuis
Tip de redactie!