Reünie stichting Meierijse Muziekscholen en het Hertog Jan Centrum

Zaterdag 14 december zullen tussen 10:15 uur en 11:00 uur zo’n vijfenzeventig personen zich in ’t Spectrum verzamelen. Wat deze mensen gemeenschappelijk hebben? De meesten van hen, – sommigen komen met partner – , hebben op de een of andere manier voor de Stichting Meierijse Muziekscholen, of het Hertog Jan Centrum iets betekent, bijvoorbeeld als bestuurslid, docent, administratieve kracht, conciërge, of huishoudelijke hulp. Aan de hand van bewaard gebleven personeelslijsten, programmaboekjes en andere documenten is een indrukwekkende lijst ontstaan met 275 namen van mensen die van 1966 tot 2003 op de een of andere manier verbonden waren aan de MMS, of het HJC. Van een aantal ontbreken de actuele gegevens, waardoor zij niet op de hoogte konden worden gebracht van deze reünie. Een aantal is inmiddels overleden. Van 160 personen waren de actuele gegevens wél te achterhalen. Zij hebben een uitnodiging ontvangen, waarop nagenoeg iedereen enthousiast heeft gereageerd.

Korte geschiedenis:

Op 14 december 1966 verschenen voor notaris L.J.A. van Hoek te Sint-Oedenrode de heer P.A.L. Duffhues, secretaris van de gemeente Sint-Oedenrode en de heer N.J.J. Verhagen, secretaris van de gemeente Schijndel, zulks ter uitvoering van de besluiten van de raden der onderhavige gemeenten: het oprichten van een stichting voor beide gemeenten onder de naam Stichting Meierijse Muziekscholen. Doelstelling uit de akte: “Het bevorderen en het geven van muziekonderwijs aan hen die muziek niet als vak willen gaan beoefenen, alsmede het bevorderen van en het geven van onderwijs in andere vormen van amateuristische kunstbeoefening in de ruimste zin van het woord.” In een ambtelijke notitie van de gemeente Schijndel d.d. 20 januari 1969 kan men lezen: “Daarom kan gepleit worden voor uitbouw van de bestaande muziekschool tot een instituut voor een brede kunstzinnige vorming.” In december 1969 wordt er een serieus voorstel gedaan om vanaf februari 1970 een cursusaanbod op gebied van de amateuristische kunstbeoefening op de markt te brengen. Docenten van het eerste uur waren: Th. van Oorschot, (tekenen, schilderen, boetseren); Ph. van der Zanden (tekenen, schilderen, boetseren); G. Cornelis (fotoclub). Getracht werd cursussen te organiseren voor kinderen 5 t/m 7 jaar, kinderen 8 t/m 12 jaar, jeugd boven de 12 jaar en volwassenen. Op bescheiden schaal is men cursussen gaan geven in de houten barak naast de Instuifbarak achter het voormalige patronaatsgebouw.

Op 5 september 1974 meldt Het Gewest: Kreatief Centrum Schijndel gaat van start. Dat een kleine gemeente in sommige dingen groot kan zijn, blijkt in Schijndel onder meer, waar over enkele weken een Kreatief Centrum haar poorten opent, iets wat in een grotere gemeente niet zou misstaan. Het mag voor het stadsgewest Den Bosch gerust een unicum worden genoemd, dat een Kreatief Centrum een geheel gaat vormen met de plaatselijke muziekschool, zodat deze beide instellingen tot één groot cultureel centrum zullen gaan uitgroeien. In 1984 verhuisden de muziekschool en het kreatief centrum naar de voormalige Paulusschool in de Hertog Jan II laan. Het voormalige patronaatsgebouw was bouwtechnisch in een dusdanige deplorabele staat, dat de gemeente besloten had het te slopen.
Ontstaan roepnaam Hertog Jan Centrum. Omdat de statutaire naam Stichting Meierijse Muziekscholen allang niet meer de lading dekte, – er werden immers naast muzieklessen sinds jaar en dag ook ballet- en danslessen, theater- en beeldende cursussen gegeven – , werd na de verhuizing een prijsvraag uitgeschreven onder personeel, cursisten en ouders in de hoop zo een pakkende roepnaam boven tafel te krijgen. Het werd met een ruime meerderheid Hertog Jan Centrum, hoe verrassend!

Als Hertog Jan Centrum heeft de instelling in Sint-Oedenrode en Schijndel de nodige naam en faam verworven, dankzij de kwalitatieve lessen en cursussen gegeven door een team van professionele docenten, maar zeker ook dankzij een reeks spraakmakende multidisciplinaire projecten in beide gemeenten. Op een gegeven moment was het instituut te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Eind jaren negentig werd het idee geopperd om een samenwerkingsverband aan te gaan, c.q. te fuseren met de Veghelse Muziekschool en het Instituut Pieter Brueghel (het creatief centrum te Veghel). Na veel vijven en zessen heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een fusie met de Veghelse Muziekschool per 1 augustus 2003. Hiermee kwam er een einde aan het Hertog Jan Centrum. Vanaf die dag heette de gefuseerde instelling Centrum voor Kunsteducatie De Meierij, afgekort CKE De Meierij. In januari 2005 werd nog een keer gefuseerd met Boxtel-Vught en ontstond de Meierijsche Instelling voor Kunsteducatie, afgekort MiK.
De directie en de centrale administratie van de prille regionale instelling MiK vonden onderdak in het prachtige nieuwe sociaal cultureel centrum te Schijndel: ’t Spectrum. Helaas is MiK in 2015 ter ziele gegaan en zijn er weer plaatselijke instellingen ontstaan, zoals Phoenix in Meierijstad.

Expositie van recent werk van oud-docenten.

Aan docenten van de beeldende afdeling is gevraagd om enkele recente werken in te leveren voor een expositie, zodat de deelnemers aan de reünie kunnen zien waar hun oud-collega’s op dit moment zoal mee bezig zijn. Het belooft een mooie eendaagse expositie te worden. “Maar waarom alleen voor de reüniedeelnemers?”, was de vraag. En inderdaad, bij nadere inzien is besloten deze expositie ook voor publiek open te stellen.
De expositie is gratis toegankelijk in ’t Spectrum van 14:00 – 16:00 uur.

Er is werk te zien van de volgende oud-docenten:

 • Jan Aldenhoven – coördinator/kinderatelier;
 • Victor Benckhuijsen – keramiek/intuïtief schilderen;
 • Rob Boerjan – tekenen/schilderen;
 • Adri Frigge – aquareleren/etsen;
 • Henk van der Heijden – tekenen/schilderen;
 • Gerda Kunst – textiele werkvormen;
 • Marie-José Leenders – tekenen/schilderen;
 • Yvonne Struys – textiele werkvormen;
 • Rein van Uden – tekenen/schilderen;
 • Peter Verbeek – tekenen/schilderen;
 • Joke Verhoeven – tekenen/schilderen.

Documentaire in de blauwe zaal:

Om 14:30 uur en om 15:30 uur kunnen belangstellenden in de blauwe zaal van ’t Spectrum de prachtige documentaire zien “In search of reality 1-6” gemaakt door Christ van Liempd en Peter van den Berg. In deze documentaire zien we de kunstschilder Prasadam aan het werk, maar wordt de kijker vooral deelgenoot van diens filosofische opvattingen over schoonheid en kunst.
Reünie stichting Meierijse Muziekscholen en het Hertog Jan Centrum
Foto: het patronaatsgebouw
Tip de redactie!