Oplossing voor kunstgrasvelden Avanti’31 EN WEC

In de zomer van 2018 zijn de versleten kunstgrasvelden van Avanti’31 en WEC vervangen. De velden die er lagen waren met rubberkorrels ingestrooid. De gemeente heeft er toen, samen met de clubs, voor gekozen een proef te draaien met innovatief en duurzaam
materiaal zonder instrooimaterialen; de non-infill kunstgrasmatten. Ondanks dat dit nieuwe soort veld was goedgekeurd door de KNVB en voldeed aan de kwaliteitseisen van NOC*NSF, is in de praktijk helaas gebleken dat de velden nog niet zonder beperkingen
gebruikt kunnen worden. Beide verenigingen hebben aangegeven dat de velden onder vochtige en natte omstandigheden te glad zijn en er spelers op uitglijden, waardoor onveilige situaties ontstaan.

Oplossing voor de verenigingen

Om dit te voorkomen en ervoor te zorgen dat de clubs kunnen doorspelen, hebben de gemeente en de aannemer/leverancier in overleg met de verenigingen naar een oplossing gezocht. In eerste instantie is veel tijd en energie geïnvesteerd in aanpassingen aan de nieuwe matten. Die waren echter niet afdoende. Overeengekomen is om de velden voortijdig te vervangen door kurk ingestrooide kunstgrasvelden, zoals onlangs bij voetbalvereniging Rhode en Schijndel zijn aangelegd. De vervanging is gepland in juli 2020. Op 25 juni neemt de gemeenteraad een besluit over deze vervanging. Wethouder Coby van der Pas: “Ontzettend jammer dat deze proef niet geslaagd is. Echt balen. We wilden hiermee uitvoering geven aan ons duurzaam sportbeleid en tegelijk een bijdrage leveren aan de landelijke zoektocht naar meer duurzame oplossingen voor kunstgrasvelden. In de praktijk blijkt nu dat deze nieuwe generatie kunstgrasmat zonder instrooimateriaal op dit moment nog een stap te ver is. Om de clubs hier niet de dupe van te laten worden, hebben we samen gekeken naar een passende oplossing, zodat de 850 spelers van WEC en Avanti’31 in het nieuwe seizoen weer op voldoende en kwalitatief goede velden kunnen voetballen.”
Tip de redactie!