Onderzoek naar speelomgeving voor kinderen en trimbaan in het Wijboschbroek

Afgelopen periode heeft de Dorpsraad Wijbosch verkennende gesprekken gehad met Staatsbosbeheer. In het prachtige natuurgebied Wijboschbroek ontbreekt toch een deel van het bos waar kinderen onbeperkt kunnen spelen, klauteren, hutten bouwen enz. Maar ook waar kinderen leren bewust om te gaan met de natuur en ook informatie krijgen over de natuur en Wijboschbroek. Het speel/natuurbos wordt ingericht met uitsluitend natuurlijke materialen, dus alles wat ter plaatse of in het bos aanwezig is. Verder is er nog een mogelijkheid voor aanleg van een trimbaan in dit gebied van het bos. Ook hier worden uitsluitend natuurlijke materialen gebruikt.
Om verdere acties in te zetten en een werkgroep op te richten met verschillende partijen, is het belangrijk om te weten of er voldoende draagkracht en behoefte is vanuit inwoners van Wijbosch en omgeving. Door een kleine enquête willen we deze behoefte nagaan. Deze enquête kan je invullen via: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Wijboschbroek bord
Open chat
Tip de redactie!