Nieuwe voorzitter Stichting Toegankelijk Meierijstad

Logo Toegankelijk Meierijstad

Het bestuur van de Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) heeft Riens van Raaij benoemd tot nieuwe voorzitter. Riens begint per 1 januari 2020 en volgt Wilma Gevers op, die vanaf 4 juli 2017 voorzitter is geweest.

Het bestuur heeft gezocht naar iemand die uit de gehandicaptenwereld komt. Riens is 66 jaar, getrouwd, heeft 2 kinderen en een kleinzoon. Hij is 21 jaar lichamelijk gehandicapt door een motorongeluk en nu een geoefend (sport)rolstoelgebruiker. Riens zet zich al jaren in voor de gehandicaptensport (ParaGamesSchijndel, Sport Awards Meierijstad, rolstoeltennis etc.). Hij onderhoudt ook contacten met Uniek Sporten Den Bosch e.o. en de Esther Vergeer Foundation. Hij kan de positie van STM in de sportwereld van mensen met een beperking versterken en uitbreiden.

Riens van Raaij, Stichting Toegankelijk Meierijstad

Riens is voorzitter geweest van het voormalig Platform Gehandicaptenoverleg Schijndel (PGOS) en is actief als beoefenaar en manager van de gehandicaptensport. Verder is Riens al enkele jaren lid van de werkgroep STM in Schijndel. “Het voorzitterschap van STM is een nieuwe uitdaging voor me”, zegt Riens.

Riens vindt het belangrijk dat mensen met een beperking opkomen voor zichzelf als volwaardig lid van de samenleving en hun eigen belangen behartigen. Daarom zitten er ook mensen met een beperking in het bestuur en in de werkgroepen; tevens worden zij ingezet als vrijwilliger in diverse projecten van STM. Tot slot doet Riens een oproep om zaken van slechte toegankelijkheid te melden bij STM en/of gemeente.

Over de Stichting Toegankelijk Meierijstad

De Stichting Toegankelijk Meierijstad is een platform, dat (on)gevraagd advies geeft aan overheid, bedrijven, zorginstellingen, overige organisaties en particulieren, om te komen tot een leefbare omgeving voor mensen met een beperking in Meierijstad. Dit doet men door de toegankelijkheid van de leefomgeving te controleren en door informatie te geven over mogelijke verbeteringen. Verder geeft STM voorlichting op basisscholen om leerlingen bewust te maken van toegankelijkheid voor iedereen. STM heeft een werkgroep van vrijwilligers in de kernen Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Het motto is Onbeperkt meedoen voor iedereen! De kernwaarden zijn: respect(vol), zelfstandig, volwaardig en meedoen.
Tip de redactie!