Nieuwe cijfers RIVM – Geen nieuwe ziekenhuisopnames, wel 3 inwoners Meierijstad overleden .

Het RIVM heeft zoals iedere dag de laatste cijfers mbt de ontwikkeling van het coronavirus bekend gemaakt. Uit deze nieuwe cijfers blijkt dat er sinds gisteren 3 inwoners uit Meierijstad zijn opgenomen in het ziekenhuis, waarmee het aantal opnames nu dagenlange stilstand nu weer iets toeneemt. Er zijn tot nu toe 169 inwoners opgenomen (geweest), dat zijn 208,1 opnames per 100.000 inwoners). In totaal zijn er in Meierijstad nu 427 meldingen van personen bij wie het coronavirus is vastgesteld (525,9 per 100.000 inwoners). Het RIVM geeft nu ook het aantal overledenen per gemeente aan. Dit zijn er in Meierijstad 106. Dat betekend dat er 3 personen overleden zijn sinds gisteren.

Er zijn sinds gisteren 142 personen overleden in Nederland. De dag ervoor waren dit 144 personen. Het aantal ziekenhuisopnames in Nederland was gisteren 129.

Bericht RIVM

Overzicht aantallen

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 31589 (+1140)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 9594 (+129)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 3601 (+142)

Duiding RIVM

Vandaag zijn er 129 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 142 personen als overleden gemeld, waarvan een melding van een meerderjarige patiënt in de leeftijdscategorie 15-19 jaar met onderliggend lijden. Deze gemelde personen  zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 31.589 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken.

Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal gemelde patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames.  Dit komt waarschijnlijk doordat de tijd tussen besmetting en overlijden langer is dan de tijd tussen besmetting en ziekenhuisopname.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.
Tip de redactie!