Meierijstad maakt sprong op afval-ranglijst

logo Gemeente Meierijstad

Op de ranglijst van gemeenten met het minste restafval schuift Meierijstad van plek 99 naar de 32e positie. En laat daarmee 323 gemeenten achter zich. In ‘n periode van één jaar is de hoeveelheid restafval van 136 kg per jaar per inwoner teruggebracht naar 76. Inwoners van de gemeente Meierijstad verdienen daarom een groot compliment, volgens wethouder Harry van Rooijen.

Cijfers zijn het bewijs

De gemeente bouwt aan een duurzame circulaire economie. Daarin staat VANG-centraal: Van Afval Naar Grondstof. In de praktijk betekent dat dat de hoeveelheid restafval (fijn restafval in de grijze bak en grof restafval op de milieustraat) naar beneden moet. In 2025 mag dat nog 30 kg per inwoner per jaar zijn. Voor 2020 ligt dat op 81 kg. Meierijstad voldoet daar nu al ruimschoots aan. Minder kilo’s restafval en gemiddeld wordt de grijze container voor restafval nog maar 5,6 keer per jaar aan de straat gezet; dat is 35% minder vaak. De andere afvalstromen zijn gestegen: PMD, GFT, papier, glas, luiers. De wethouder: “De combinatie van die cijfers is voor ons een belangrijk bewijs dat het restafval niet vaker zomaar gedropt wordt, zoals sommigen denken. Inwoners scheiden hun afval duidelijk beter, maken meer gebruik van de afvalstromen die ze gratis kunnen aanbieden. Ook zien we dat het aantal meldingen over zwerfafval of afvaldumpingen niet noemenswaardig veranderd is. Onze inwoners hebben een enorme slag gemaakt, in denken én doen. 2025 zien we daarom met veel vertrouwen tegemoet.”

Op naar een circulaire economie

De resultaten over 2019 zijn boven verwachting. Er ligt een goede basis om nieuwe stappen te zetten. Meierijstad wil naar een maatschappij met gesloten productkringlopen waar zo gelijkwaardig mogelijke kansen zijn voor iedereen, in een zo gezond, schoon en lokaal mogelijke omgeving. Met een hoogwaardig hergebruik van veel meer grondstoffen en minimaliseren van restafval dat de verbrandingsoven in gaat.” De eerste stap op weg naar die circulaire economie is de inzamelproef voor textiel. Gemeente en sociaal werkbedrijven WSD en IBN trekken samen op om extra werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inzamelen, sorteren en vermarkten van textiel uit Meierijstad leverde het textielsorteercentrum in Schijndel 166 ton textiel op. Goed voor 8,6 fulltime banen.
Tip de redactie!