logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad zet in op de realisatie van een nieuwe bezoekerswebsite voor eind 2020. Het wordt een digitaal interactief platform waardoor alle relevante informatie voor een bezoek aan Meierijstad op één centrale plek te vinden is. De nadruk komt op informatie over recreatie en toerisme voor bezoekers en bewoners.

Krachtenbundeling

Vanuit verschillende invalshoeken is er de wens voor de ontwikkeling van een bezoekerswebsite voor de gemeente Meierijstad. Dat geldt voor de gemeente om haar profiel en identiteit te versterken vanuit toerisme en recreatie en citymarketing. Maar het geldt ook voor de VVV’s, het recreatief-toeristische bedrijfsleven, recreatieve gebieden als bijvoorbeeld Vlagheide, Noordkade en Streekpark Kienehoef, culturele organisaties, horeca en organisaties actief op het gebied van city-/ centrummanagement. Al deze stakeholders worden actief bij het project betrokken.Voor de ontwikkeling van de bezoekerswebsite doet de gemeente een beroep op de VVV Noordoost Brabant (VVV NOB) en het bureau Insiders, beide uit Den Bosch. Deze combinatie is een bundeling van lokale kennis van Meierijstad én omvangrijke landelijke ervaring in het opzetten van websites op recreatief-toeristisch vlak.

Meierijstad-brede evenementenkalender

Een belangrijke behoefte is een Meierijstad-brede evenementenkalender. Op dit moment is er sprake van een versnipperde ontsluiting van informatie op dit vlak. De nieuwe website moet hieraan een belangrijke verbetering geven. Wethouder Coby van der Pas vindt de geplande website veelbelovend: “Nu heeft elke organisatie een eigen website. Die hoort bij hun eigen identiteit. Maar mensen die willen weten wat ze allemaal kunnen beleven in Meierijstad hebben ook behoefte aan een totaal overzicht. Dat biedt ook veel meer kansen aan onze lokale spelers om elkaar te versterken in thematische routes of dagprogramma’s. Kortom winst op alle fronten.” De Corona-crisis zet volgens wethouder Harry van Rooijen geen rem op de ontwikkeling van de website: “ Integendeel, ‘de kracht van samen’ wordt alleen maar nog veel belangrijker voor evenementen en activiteiten. Daar bereiden we ons nu op voor in Meierijstad. En we hopen natuurlijk dat ondernemers, organisatoren én bezoekers in de toekomst weer de vruchten kunnen plukken van het Meierijstad-brede platform. Want we hebben zoveel kwaliteiten en potentie binnen onze gemeente”.

Computer
Tip de redactie!