Zondag 22 september a.s. vindt op het Gildeterrein vanaf 14.00 uur het jaarlijks Koningschieten plaats voor de Gildebroeders en Gildezusters van Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel. Op dit moment is Ria van Heesch de huidige koning. Ria, zal haar titel als Koning proberen te verdedigen. De feestelijke dag begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering in de H. Servatiuskerk op de markt in Schijndel. Hier zal de houten vogel worden gezegend door pastoor Joe. Na de Eucharistieviering zal het Gilde naar hun gildeterrein aan de Rooiseheide 10,  gaan waar het officiële gedeelte plaats zal vinden. Voordat de gilde-leden beginnen met schieten zal eerst het vrijen van de schietboom plaatsvinden door het kerkelijke en wereldlijk gezag. Om 16.30 uur hoopt het Gilde een nieuwe Koning te hebben.

Presentatie Koning aan Gildeheer

 Als de nieuwe koning bekend is zal deze om ongeveer 17.00 uur op het bordes van de pastorie aan de Gildeheer Pastoor Joe, worden  gepresenteerd. De nieuwe koning zal hier ook namens het Gilde een vendelgroet gaan krijgen waarna deze op zijn of haar sokken over het vaandel van het Gilde naar binnen mag lopen. In de pastorie zal door de Gildeheer Pastoor Joe, de erewijn gepresenteerd gaan worden aan de gildebroeders en gildezusters voor een feestelijke afsluiting.

Belangstellende zijn van harte welkom

Het Gilde waardeert het enorm als er belangstellende tijdens de Eucharistieviering en Koningschieten aanwezig zijn. Er is tevens een drankje te verkrijgen en er zijn voldoende zitplaatsen. Ook is er spelmateriaal aanwezig voor de jeugd. Voor meer informatie over het Gilde kunt u kijken op de website. www.gildeschijndel.nl

Bekijk hier nog eens de foto’s van het koningschieten van het afgelopen jaar: Koningschieten 2018
Tip de redactie!