logo Gemeente Meierijstad

Voor het eerst in haar bestaan heeft gemeente Meierijstad een Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) opgesteld; een omvangrijk integraal overzicht gemaakt van álle onderhouds- en vervangingswerkzaamheden in de openbare ruimte en álle infrastructurele projecten.Zowel bij de raad als bij dorps- en wijkraden was behoefte aan dergelijk compleet overzicht; om inzicht te krijgen in wat er buiten allemaal gebeurt; Dat varieert van wegen, fietspaden, bruggen, kades en verkeerslichtinstallaties tot sportvelden, groenrenovaties, rioleringen en hemelwaterverwerking.

Laatste budgetten beschikbaar stellen

Alle projecten uit de omvangrijke lijsten van het JOR zijn ‘onder handen’. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden voorbereid óf aanbesteed worden óf daadwerkelijk in uitvoering zijn dit jaar. Het geld dat ermee gemoeid is, is daarvoor grotendeels al beschikbaar gesteld. Het college vraagt de raad nu voor enkele projecten nog om de reeds gereserveerde middelen definitief beschikbaar te stellen. Als de raad op 25 juni instemt, is de weg vrij om de werken dit jaar aan te besteden. Dat gaat om enkele integrale projecten rond verkeersveiligheid, herinrichtingen en reconstructies van wegen en renovaties van groen. Voorbeelden zijn het uniform uitvoeren van de voorrangsregeling voor fietsers op tien rotondes binnen de kom Sint-Oedenrode, 30 km-zones in de Bunders in Veghel, de kruising van de N622 bij de Horstjens in Eerde. Onder de vervanging van wegen vallen o.a. de Boskantseweg in Sint-Oedenrode en de Pastoor Smitsstraat in Olland en de Voorbolst in Erp. Geplande groenrenovaties zijn o.a. vervanging van bomen in de wijk
Hoevenbraak in Schijndel en de oplossing van boomwortelproblematiek door lindes in enkele straten in Veghel.

Overzicht voor dorps- en wijkraden

De gemeente krijgt met grote regelmaat vragen van dorps – en wijkraden over het moment waarop bijv. bepaalde wegen aangepakt worden. Het JOR 2020 biedt overzicht en duidelijkheid voor dit jaar. De dorps- en wijkraden kunnen zo eenvoudig zien wat er op de rol staat en waar ze een bijdrage kunnen leveren aan de planontwikkeling. “De dorps- en wijkraden zijn in heel veel projecten een belangrijke gesprekspartner voor ons, met veel kennis van de lokale situatie, de belangen die spelen etc.”, zegt wethouder van Rooijen: “Zij kunnen hun werk ook beter doen als ze weten wat er op hen afkomt. Hiermee faciliteren we dat overzicht in ieder geval zo goed mogelijk.” Communicatie met en participatie van inwoners en andere belanghebbenden krijgen altijd vorm binnen elk afzonderlijk project.
Tip de redactie!