Huis-aan-huis collecte 2020 van de Hartstichting opgeschort!

Logo-Hartstichting

Natuurlijk volgt ook de Hartstichting de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. In het bijzonder vanwege de collecteweek begin april. Na contact met gespecialiseerde instanties is besloten de huis-aan-huis collecte op te schorten. De organisatie doet dit met pijn in het hart. De afgelopen periode heeft iedereen alles op alles gezet om de collecteweek te organiseren. Maar de gezondheid van collectanten en de mensen aan de deur gaat uiteraard voor.

De collecte zou gehouden worden tijdens de Hartweek van 5 t/m 11 april aanstaande. Er wordt op dit moment intern beraad gevoerd of en hoe de collecte op een ander moment kan plaatsvinden, hierbij rekening houdend met het collecterooster zoals dat voor 2020 reeds is opgesteld en in afstemming met overige Goede Doelen.
Open chat
Tip de redactie!