Gemeente stelt geld beschikbaar voor herstellen metselwerk basisschool ‘t Kwekkeveld

BS t Kwekkeveld Schijndel

Vanuit haar ‘voormalige’ verantwoordelijkheid voor het onderhoud van basisschool “‘t Kwekkeveld” heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om een bedrag van € 16.182,80 beschikbaar te stellen voor het herstel van het metselwerk van diverse dakopstanden van deze school. De scheurvorming in het metselwerk werd veroorzaakt door het aanbrengen van extra belasting op het dak, bij het plaatsen van een luchtbehandelingskast, waardoor de houten balklaag is gaan doorbuigen. Daarnaast waren er in het bestaande metselwerk al kleine scheuren aanwezig. Deze combinatie heeft de uiteindelijke schade aan het metselwerk veroorzaakt.