Gemeente Meierijstad verleent medewerking aan passende plannen woningbouw

logo Gemeente Meierijstad

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan diverse plannen voor woningbouw binnen de bebouwde kom en in het buitengebied van Meierijstad. De gebieds-regisseurs van de gemeente hebben de afgelopen tijd deze principeverzoeken volgens vaste criteria beoordeeld op haalbaarheid. Door deze plannen Meierijstad-breed te beoordelen, wordt kwaliteit gewaarborgd. Zo bouwt de gemeente, samen met de initiatiefnemers, aan een woningaanbod dat past binnen het woningbouwprogramma en een vitaal buitengebied.

Woningbouw binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom wordt aan 9 verzoeken in principe medewerking verleend. Dat betekent dat deze initiatiefnemers hun plan verder kunnen gaan uitwerken. Het gaat om projecten aan de Boschweg, Elschotseweg, Hoofdstraat, Plein 1944, Schootsestraat, Wijbosscheweg en Rietbeemdweg in Schijndel en de Pastoor Smitsstraat 48 in Olland. Naar verwachting zorgt dat voor de realisatie van circa 100 woningen. Daarnaast zijn er 2 principeverzoeken aan het Hooghekke en Schijndel en de Frisselsteinstraat in Veghel, waar op basis van het voorstel niet direct medewerking aan wordt verleend, maar waarin de gemeente, onder voorwaarden, wel potentie ziet. Dat kan nog eens zorgen voor 80 tot 90 extra woningen.

Woningbouw in het buitengebied

Voor het landelijk gebied gaat het om 6 principeverzoeken waar, onder voorwaarden, medewerking aan wordt verleend. Het gaat om plannen voor de Bolstweg, Bolstweg /Heuvelberg /Krijtenburg, Goordonk, Morschehoef en Zondveldstraat in Veghel en de Venushoek in Schijndel. Hierdoor wordt bijna 8.000m2 aan bedrijfsbebouwingen gesloopt en worden diverse bedrijven, waaronder vier intensieve veehouderijen, beëindigd. Daarvoor in de plaats komen 9 woningen. De principeverzoeken zijn voorlopers op de uiteindelijke vergunningaanvraag, die initiatiefnemers moeten indienen. Zo krijgen ze voordat ze het, lange en kostbare, traject van vergunningaanvraag ingaan al een terugkoppeling of hun idee haalbaar is. De gebiedsregisseurs zijn het aanspreekpunt voor vragen op het gebied van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Zij kijken met de initiatiefnemer mee of het plan kans van slagen heeft.

De gebiedsregisseurs zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0413 of per mail via ruimtelijkeordening@meierijstad.nl.
Tip de redactie!