Gemeente Meierijstad raadt het gebruik van plastic bij bomen af in strijd tegen Eikenprocessierups

De gemeente Meierijstad is in de gehele gemeente druk doende met het preventief behandelen van eikenbomen in de strijd tegen de Eikenprocessierups. Maar wat doet de gemeente allemaal om deze rups zo goed mogelijk te bestrijden. Op de website van de gemeente staat het volgende te lezen.

De gemeente Meierijstad bestrijdt de eikenprocessierups op verschillende manieren.

  1. Preventief bestrijden: Eind april / begin mei is de preventieve bestrijding uitgevoerd met een bacteriepreparaat. Een kaart met de spuitlocaties en -routes.
  2. Verwijderen rupsen: Ondanks de preventieve maatregelen is niet te voorkomen dat zich rupsen ontwikkelen. Vanaf eind mei wordt gestart met het verwijderen van de rupsen. Een gespecialiseerd bedrijf voert deze werkzaamheden uit voor de gemeente. Met een speciale zuigwagen en handbediende zuigers worden de rupsen weggezogen en veilig afgevoerd. Dit kost veel tijd en ook hiervoor geldt dat niet alle locaties dezelfde voorrang krijgen.
  3. Waarschuwen: Op plaatsen waar weghalen (nog) niet mogelijk is wordt gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de eikenprocessierups. In geval van ernstige overlast kan het zelfs nodig zijn een weg, fietspad of een gebied volledig af te sluiten.
  4. Stimuleren natuurlijke vijanden: De omgeving van eiken moet geschikt zijn als leefplek voor de natuurlijke vijanden. De vijanden van de eikenprocessierups moeten het hele jaar voedsel, verblijf- en overwinteringsplekken hebben. Daarom worden wegbermen gefaseerd gemaaid en gaan we in overleg, groen voor dit doel omvormen.

Plastic en plakstrips rondom bomen

Sommige inwoners vinden dit niet voldoende en proberen het probleem met de Eikenprocessierups op een eigen manier op te lossen door plastic rondom de bomen te wikkelen of plakstrips te plaatsen. De  gemeente Meierijstad en de vogelbescherming raden het gebruik van plastic en plakstrips bij bomen af in strijd tegen Eikenprocessierups. Het omwikkelen van bomen met plastic folie en het aanbrengen van plakstrips tegen eikenprocessierupsen is zinloos en schadelijk staat te lezen op de website  www.processierups.nu. De methode helpt niet tegen de overlast van de rupsen, die zonder moeite over het plastic heen lopen en in sommige gevallen wordt het zelfs gebruikt als ‘aanknopingspunt’ om een nest te bouwen.

De plakstrips kunnen funest zijn voor andere dieren. Zo kunnen vogels en vleermuizen kunnen vast komen te zitten en uiteindelijk sterven.
Open chat
Tip de redactie!