Gemeente Meierijstad onderzoekt behoeften sporters met beperking

logo Gemeente Meierijstad

In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. Iedereen die wil sporten, moet ook kunnen sporten. Er zijn inwoners die hier wat meer hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld inwoners met een fysieke of verstandelijke beperking of ouderen voor wie het geen vanzelfsprekendheid is om nog te sporten of bewegen. Uit onderzoek blijkt dat deze veelzijdige doelgroep minder sport in vergelijking met inwoners zonder beperking. De gemeente Meierijstad wil graag weten hoe dat komt om er op in te kunnen spelen.

Komen tot een passend sportaanbod

Om te komen tot een passend sport- en beweegaanbod gaat de gemeente onderzoeken wat hun
behoeften zijn. De inventarisatie van de beweegredenen om wel of niet te sporten helpt om een aantrekkelijk, laagdrempelig en compleet aanbod neer te zetten, dat aansluit op de vraag. Zodat een beperking geen belemmering hoeft te zijn om te sporten of bewegen.

Behoefte-inventarisatie via vragenlijst

De gemeente vraagt inwoners met een fysieke of verstandelijke beperking of ouderen voor wie het geen vanzelfsprekendheid is om nog te sporten of bewegen om een vragenlijst in te vullen. Ook de sociaalmaatschappelijke partners zoals de welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen helpen om deze vragenlijst te verspreiden. Hiermee worden de wensen, belemmeringen en kansen in kaart gebracht.

De vragenlijst kan tot 30 november worden ingevuld en is te vinden via:

https://nl.surveymonkey.com/r/UnieksportenMeierijstad.

Ook worden er diepte-interviews afgenomen. Enom dubbel aanbod of het ontbreken ervan te voorkomen, wordt onderzocht wat er op dit gebied al aan mogelijkheden in de regio is. De Sportraad Meierijstad wordt als adviesorgaan betrokken bij het ontwikkelen van de plannen.
Sport Awards Meierijstad 2018

Tip de redactie!