Gemeente Meierijstad doet mee aan Programma Gelijke Kansen

Gemeente Meierijstad doet mee aan Programma Gelijke Kansen

Gemeente Meierijstad gaat, als één van de 50 gemeenten in Nederland, deelnemen aan het Programma Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Rijksoverheid, scholen, maatschappelijke partners en gemeente werken hierin samen om elk kind de kans te geven zijn talent te ontwikkelen. De Gelijke Kansen Agenda Meierijstad bevat interventies en experimenten om gelijke kansen voor kinderen te stimuleren.

Gelijke kansen voor alle kinderen

Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het onderwijs. Wethouder van der Pas: “Goed onderwijs is belangrijk om onze kinderen voor te bereiden op de toekomst. Gezamenlijk zetten we er de schouders onder om kinderen gelijke kansen te geven en hun talenten te ontwikkelen. De acties op de Gelijke Kansen Agenda Meierijstad gaan daar zeker aan bijdragen.”

Gelijkheid, Leren

Wat houdt het programma in?

Door een incidentele subsidie bij te leggen, kunnen de schoolbesturen een flinke subsidie ontvangen vanuit het Rijk om met diverse interventies en experimenten aan de slag te gaan. Hiermee kan geïnvesteerd worden in de inzet van flexibele tutoren in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Deze tutoren geven extra begeleiding aan kinderen met een taal- en of ontwikkelachterstand. Ook kan hiermee gezorgd worden dat de overgang voor leerlingen, die van de Taalvijver komen en instromen op een reguliere basisschool, soepeler verloopt. Tenslotte zet de gemeente er met het gehele onderwijs, maar bijvoorbeeld ook bibliotheek en aanbieders van kinderopvang op in om kinderen een goede start te geven in het basisonderwijs en de taalvaardigheid van alle leerlingen naar een hoger niveau te tillen.
Open chat
Tip de redactie!