Dorpsraad Wijbosch en Stichting Rondom d’n Toren kandidaat gesteld voor Nationale Vrijwilligersprijs

Op 28 maart zal tijdens een festival in Amersfoort  de Nationale Vrijwilligersprijs worden uitgereikt door Minister Hugo de Jonge. Door de gemeente Meierijstad zijn De Ontmoeting (werkgroep van het Middelpunt, dat onderdeel is van de Dorpsraad Wijbosch) en Stichting Rondom d’n Toren kandidaat gesteld voor deze prijzen. Na de kandidaatstelling van organisatie’s uit heel Nederland zullen, inmiddels al meer dan 100, zullen experts vrijwillige inzet de 12 allerbeste lokale initiatieven selecteren. Hierop kunnen alle Nederlanders gaan stemmen vanaf 18 februari t/t 22 maart. Zij bepalen hiermee wie de publieksprijs ontvangt.

Op 28 maart zullen naast de Nationale vrijwilligersprijs ook nog enkele andere prijzen worden uitgereikt. Ook worden de ProminentenPrijs voor landelijke organisaties, de VriendenLoterij Passieprijs voor vrijwilligers die zich op buitengewone manier hebben ingezet voor hun vrijwilligerswerk en de Gouden Venus van Milo voor een vrijwilliger met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking voor wie het minder vanzelfsprekend lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, maar die dat met veel passie doet, tijdens dit festival bekend gemaakt.

De Ontmoeting

De Ontmoeting is een werkgroep van Het Middelpunt (onderdeel van Dorpsraad Wijbosch) met uitsluitend activiteiten op gebied van Zorg en Welzijn.Het Middelpunt heeft vele activiteiten/werkgroepen zoals: Dorpsmoestuin, Ontmoeting, Likkepot, Koffie-inloop, Afscheid nemen, Internet cafe, WEB bus, sponsor feestdiner, cursus hart voor zorg, buurtpreventie, telefoondienst 24/7 vertrouwenspersoon, EHBO, huisbezoeken. Iedereen hoort erbij en telt mee.

Stichting Rondom d’n Toren

Stichting Rondom d’n Toren organiseert als jaren evenementen als de Boschwegse Mert en de Boschwegse Voorjaars Kermis. Ook heeft is men gestart met de maandelijkse Boschwegse Bingo en sinds kort ook met een kinderbingo. Verder verzorgt men ieder jaar op grootse wijze de ontvangst van Sinterklaas op de Boschweg en met Pasen kunnen de kinderen Paaseieren komen zoeken. Daarnaast worden er hand en spandiensten verleend bij diverse andere activiteiten op de Boschweg.

Vanuit de gemeente Meierijstad werd ook de werkgroep Spoordijk uit Veghel kandidaat gesteld voor deze vrijwilligersprijzen.

Voor de stichtingen zal het dus spannend worden of zij genomineerd zullen gaan worden voor een van de 12 allerbeste lokale initiatieven op 18 februari a.s.

 
Vrijwilliger

Tip de redactie!