De gemeenteraad van meierijstad gaat weer fysiek vergaderen

logo Gemeente Meierijstad

Na de uitbraak van het Coronavirus vergaderde de raad alleen nog maar digitaal. Alhoewel op deze manier alle noodzakelijke besluiten zijn genomen, heeft in elkaars aanwezigheid vergaderen toch de voorkeur van de raad. Vanaf 2 september komt de raad daarom weer fysiek bijeen in het bestuurscentrum. Natuurlijk worden de bijeenkomsten aangepast aan alle maatregelen die noodzakelijk zijn binnen de anderhalvemetersamenleving. Te denken valt aan: het garanderen van afstand tussen de deelnemers, het in acht nemen van looproutes en het desinfecteren van microfoons. De maatregelen zorgen er ook voor dat de raad minder mensen kan ontvangen tijdens bijeenkomsten.

Wat is er veranderd?

Per avond kan in het bestuurscentrum slechts in één vergaderruimte een bijeenkomst worden gehouden. Dat betekent dat:
– het programma van de beeldvormende avond over twee avonden wordt verdeeld (op woensdag en donderdag);
– de commissies apart vergaderen (op woensdag en donderdag).

De aanvangstijd blijft hetzelfde (19.30 uur).

Geen publiek bij raadsvergaderingen

Er is een beperkt aantal zitplaatsen. Bij een raadsvergadering is helaas geen ruimte voor publiek om deze bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. Een commissievergadering en beeldvormende avond is wel bij te wonen door een beperkt aantal belangstellenden.

Aanmelding bijwonen commissie/beeldvormende avond

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is aanmelding vooraf vereist. Aanmelding is mogelijk door een mail te sturen aan de griffie (griffie@meierijstad.nl). Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de bijeenkomst. Op basis van de aanmeldingen worden de zitplaatsen verdeeld. Aanmelding is dus geen garantie dat u de bijeenkomst kunt bijwonen.

Beeldvormende avonden in september

De eerste fysieke bijeenkomst in het bestuurscentrum is op woensdag 2 september. Dan staat een beeldvormende avond gepland. Op donderdag 3 september en dinsdag 8 september zijn er ook beeldvormende avonden.

Voor de programma’s: zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender

Overige bijeenkomsten september

 Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering, donderdag 10 september;
 Raadsvergadering, donderdag 24 september.

Actuele ontwikkelingen

Het kan zijn dat de planning gewijzigd moet worden door nadere maatregelen vanuit het rijk of het RIVM. Hou daarom de vergaderkalender op de gemeentelijke website in de gaten voor de meest actuele informatie. Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie, telefoon 14 0413 of email griffie@meierijstad.nl
Tip de redactie!