Commissievergadering gemeente Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

Na de beeldvormende avond van vorige week, wordt donderdag 18 maart de commissievergadering plaatsvinden. Als de Corona beperkingen het toestaan dan vindt deze vergadering fysiek plaats. Lukt dat niet, dan wordt er digitaal vergaderd. De vergadering zal om 19.30 uur van start gaan. De vergadering is online te volgen: https://channel.royalcast.com/meierijstad/#!/gemeentemeierijstad/20210318_1

Op de agenda staat:

• Geactualiseerd normenkader 2018-2021 *
• Denkrichting uitvoeringsplan Omnipark
• Scenariokeuze optimalisatieonderzoek voormalig gemeentehuis Sint-Oedenrode
• Financiering, aanschaf en implementatie van regiesysteem Sociaal Domein WMO en Jeugd
• Motie vreemd aan de orde Lokaal Meierijstad: Vergroting kans woningtoewijzing voor eigen inwoners kernen
• Motie vreemd aan de orde Hart: perspectief voor Meierijstadse jeugd

*De agendacommissie heeft bepaald om dit punt aan te merken als hamerstuk. Voor dit punt geldt geen spreektijd, tenzij een inspreker en/of een fractie zich hiervoor heeft gemeld. Raadpleeg voor de actuele stand van zaken de gemeentelijke website.

Inspreken

Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 17 maart, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.
Tip de redactie!