logo Gemeente Meierijstad

Op 2 december zal de Commissie Ruimte, Economie en bedrijfsvoering vergaderen. Vanaf 19.30 uur zal er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode gesproken worden over onderstaande onderwerpen.

In de commissies nemen fracties een standpunt in en gaan de leden met elkaar in debat. De commissie adviseert de raad hoe een onderwerp te behandelen: een hamer- of bespreekstuk. Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken.

Op de agenda staat:

• Verordening tot wijziging van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Meierijstad’
• Bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 34’ te Schijndel
• Bestemmingsplan ‘harmonisatie diverse regelingen – laaghangend fruit (1e tranche)
• Overgangsverordening fysieke leefomgeving (1e tranche)
• Belastingverordeningen Meierijstad 2021
• Aanpassing begroting 2020 in verband met fi anciële effecten Corona 2020 gemeente Meierijstad
• Motie vreemd aan de orde PvdA, D66, Gemeentebelang Meierijstad: rookvrije speelplaatsen

Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet uitgesloten.

Inspreken

Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 1 december, 12.00 uur.

Geen publiek bij Raadsbijeenkomsten

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is er helaas geen mogelijkheid voor publiek – met uitzondering van insprekers – om de vergaderingen bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Tip de redactie!