logo Gemeente Meierijstad

Donderdag 10 september zal de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering bijeenkomen in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. Vanaf 19.30 wordt door de commissieleden gesproken over de onderstaande onderwerpen.

Op de agenda staat:

• Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Aanvullend krediet snelfietsroute Uden-Veghel *
• Erratum jaarrekening 2019 gemeente Meierijstad
• Vaststelling bestemmingsplannen:
– Boschweg 114-118, Schijndel
– Landelijk gebied, herziening Schootsestraat 40 en 59, Schijndel
– Landelijk gebied, herziening Borne 27, Schijndel
– Buitengebied Veghel, herziening Erpseweg 8 en 9 *
– Veghel-West, herziening Heilig Hartplein 16-22
• Gebiedsvisie Molenheide *

*De agendacommissie heeft bepaald om deze punten aan te merken als hamerstuk. Voor deze punten geldt geen spreektijd, tenzij een inspreker en/of een fractie zich hiervoor heeft gemeld. Raadpleeg voor de actuele stand van zaken www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Inspreken

Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 9 september, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker

Vergaderstukken

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Aanmelding bijwonen commissie

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is aanmelding vooraf vereist. Aanmelding is mogelijk door een mail te sturen aan de griffie (griffie@meierijstad.nl). Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de
bijeenkomst. Op basis van de aanmeldingen worden de zitplaatsen verdeeld. Aanmelding is dus geen garantie dat u de bijeenkomst kunt bijwonen.

Vergaderdata in de komende periode

2 september: Beeldvormende avond
3 september: Beeldvormende avond
8 september: Beeldvormende avond (extra)
10 september: Commissievergadering
24 september: Raadsvergadering

Informatie griffie

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avonden weten? Kijk eens op www.meierijstad.nl/gemeenteraad.Daar vindt u informatie over de gemeenteraad, raadsleden, burgercommissieleden, raadsbijeenkomsten, uitzendingen raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl
Tip de redactie!