College wil Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wijzigen

Het college van B&W wil enkele wijzigingen gaan doorvoeren in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een heeft hiervoor een voorstel gestuurd naar de gemeenteraad, die binnenkort een beslissing zal nemen over het voorstel.

De belangrijkste wijzigingen die het college wil doorvoeren zijn:

  • Het schrappen van het stoepkrijtverbod
  • toestaan van collecties door plaatselijke instellingen zonder vergunning
  • Een verbod op openlijk drugsgebruik
  • Collectieve festiviteiten in de APV zoals carnaval, Koningsnacht- en dag, oud- en nieuw en de kermis. Dit zijn dagen waarop de horeca niet hoeft te voldoen aan de landelijke geluidsnormen. Door opneming in de APV hoeft niet elk jaar een zelfde besluit hierover te worden genomen.
Tip de redactie!