Cliënten Laverhof zijn zeer tevreden over wijkverpleging en huishoudelijke verzorging

Vanaf maart van dit jaar zijn alle zorgorganisaties die wijkverpleging bieden verplicht onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van hun diensten. Ook bij Laverhof is de mening van cliënten gepeild. De uitslag van het onderzoek toont aan dat zij zeer tevreden zijn; cliënten van Laverhof waarderen de wijkverpleging met een 8.4. Daarnaast is in opdracht van de gemeente Meijerijstad onderzocht wat cliënten vinden van de WMO huishoudelijke hulp. Ook hier scoort Laverhof goed; cliënten geven een 7.8. Een mooi compliment aan de medewerkers van Laverhof.

 Wijkverpleging

In afgelopen zomermaanden heeft bureau Van Loveren & Partners schriftelijk onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van cliënten met de wijkverpleging van Laverhof. Aan het onderzoek deed 81,6% van de cliënten mee, wat een uitzonderlijk hoog percentage is. In de conclusie staat dat er geen verbeterpunten zijn gesignaleerd. Het onderwerp ‘vaste zorgverlener’ vormt het enige aandachtspunt volgens het rapport. Dominique den Brok, directeur cluster Behandeling Revalidatie en Ondersteuning Thuis van Laverhof: “Ook wij hebben te maken met een tekort aan personeel. In de zomermaanden is dit altijd nog duidelijker voelbaar. Juist in deze maanden vond het onderzoek naar wijkverpleging plaats. We zijn dan ook bijzonder trots op onze medewerkers. Zij hebben alles op alles gezet om toch iedereen de zorg en ondersteuning te bieden die nodig was”.

Huishoudelijke Hulp

In het eerste kwartaal van 2019 heeft bureau BMC in opdracht van de gemeenten Meijerijstad, Bernheze, Sint Anthonis, Landerd, Boxmeer, Boekel en Oss onderzocht hoe cliënten de huishoudelijke hulp per aanbieder ervaren. 20% van de cliënten van Laverhof die huishoudelijke zorg van Laverhof ontving, werkte hieraan mee. Het onderzoek naar de huishoudelijke verzorging van Laverhof laat verder zien dat 84% van de ondervraagde cliënten van Laverhof vindt dat de huishoudelijke verzorging wordt uitgevoerd zoals afgesproken. 92% vindt dat het contact met ‘de hulp’ goed is, 81% vindt dat de huishoudelijke verzorging naar wens wordt uitgevoerd en 82% vindt de kwaliteit van schoon-maakwerk goed is. 87% vond vervanging bij afwezigheid van ‘de hulp’ neutraal tot goed. Dominique den Brok merkt op: “Het is voor iedereen goed om zoveel mogelijk zelf te moeten blijven doen in huis, maar waar dit niet meer lukt ondersteunen wij graag. We merken dat Laverhof een goede naam heeft in de regio. Daarom willen steeds meer mensen van onze diensten gebruik maken. Het wordt dus moeilijker om aan voldoende personeel te komen. Maar onze medewerkers zijn hier goed mee omgegaan, zo blijkt uit dit mooie resultaat.”

De resultaten van de onderzoeken worden besproken met de teams en met de cliëntenraad en waar nodig worden er verbeterplannen opgesteld. De volledige rapporten zijn te vinden op de website van Laverhof: www.Laverhof.nl

Tip de redactie!