logo Gemeente Meierijstad

Inwoners uit de gemeente Meierijstad kunnen innovatieve ideeën indienen. Het burgerinnovatiefonds is in het leven geroepen om waardevolle ideeën financieel te ondersteunen. Voor het indienen van initiatieven gelden enkele spelregels. Deze zijn bedoeld om richting te geven en zijn zo geformuleerd dat er ruimte is bij het indienen van de initiatieven. Bij een subsidietoekenning voor activiteiten door initiatiefnemers uit de gemeente Meierijstad gelden de volgende spelregels:

Spelregels:

• Alleen inwoners van Meierijstad kunnen een aanvraag indienen;
• Het initiatief stimuleert burger- en overheidsparticipatie en/of het initiatief is innovatief;
• Het initiatief mag betrekking hebben op onderzoek, experimenteren en/of uitvoeren van een pilot;
• Voor maximaal 50% van de totale kosten wordt een éénmalige subsidie toegekend tot een maximumbedrag van € 10.000,-. Het plafond van burgerinnovatiefonds is € 50.000,- voor 2018. Graag een begroting van de totale kosten meesturen met de aanvraag;
• Het initiatief heeft een maatschappelijk doel en betrekking op een groep van mensen;
• Het initiatief wordt opgezet voor een groep van inwoners binnen gemeente Meierijstad;
• Het is een pré als onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers betrokken worden in het idee of initiatief;
• Minimaal vier keer per jaar worden ingediende initiatieven besproken in een commissie. De commissie beslist over de toekenning van de subsidie.
• In communicatie uitingen van het initiatief wordt het logo van de gemeente Meierijstad opgenomen;
• Met de initiatiefnemer wordt een afspraak gemaakt om het initiatief te evalueren en/of te monitoren en wordt besproken in hoeverre de gewenste resultaten zijn behaald.

Pilot

De toekenning van subsidie uit het burgerinnovatiefonds geldt in eerste instantie voor 2018 als pilot. Na dit jaar worden de initiatieven besproken en de spelregels geëvalueerd en wanneer dat nodig is bijgesteld.

Meld uw idee dus nu aan!

Heeft u een innovatief idee of een idee waar participatie centraal staat? Meldt uw idee dan aan via www.meierijstad.nl/burgerinnovatiefonds.

Idee, Innovatie
Tip de redactie!