Bouwplannen appartementen Pastoor van Erpstraat kunnen verder

logo Gemeente Meierijstad

Het college van Burgemeester en Wethouders van Meierijstad heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Kom Schijndel – herziening Pastoor van Erpstraat 2-8”. Het ontwerpbestemmingsplan zal nu ter inzage worden gelegd. Bouwonderneming Hoedemakers wil op deze locatie 3 appartementencomplexen met in totaal 39 levensloopbestendige woningen (in 3 bouwlagen) realiseren. Door de instemming van het college wordt hiervoor nu een belangrijke stap gezet. De ontwikkelaar is al enige tijd bezig met de voorbereidingen en heeft in 2018 reeds de buurtbewoners geïnformeerd over de plannen en de ingebrachte reactie’s uit deze bijeenkomst zoveel mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

In de informatiebijeenkomst heeft men o.a. onderstaande schetsen laten zien van hoe het plan eruit zo komen te zien (klik hiervoor op de link).

Project Hoedemakers – Pastoor van Erpstraat
Hoedemakers_Pastoor van Erpstraat

De huidige situatie in de Pastoor van Erp straat

Tip de redactie!