Belastingdienst en gemeenten helpen getroffen toeslagouders

logo Gemeente Meierijstad

De Belastingdienst/Toeslagen en de gemeenten gaan samenwerken om ouders te helpen die door de problemen met kinderopvangtoeslag getroffen zijn. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ouders naast financiële compensatie ook andere hulp kunnen ontvangen om hun
leven weer op orde te krijgen.

Kinderopvangtoeslag

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daarvoor. Maar deze compensatie is niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Daarom zijn alle gemeenten in Nederland benaderd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. Ook in Meierijstad zijn er getroffen gezinnen. Wij weten alleen niet welke gezinnen dit zijn. Daarom deze
extra informatie voor u als inwoner uit Meierijstad.

Bent u ook gedupeerd? Wat kunt u doen?

Meldt u zich bij de Belastingdienst. Dat kan via het speciale telefoonnummer: 0800 2358358. Zodra u zich gemeld heeft, gaat de Belastingdienst met u in gesprek. De Belastingdienst informeert daarna ons alsgemeente als u onze hulp kunt gebruiken en u daarvoor
toestemming heeft gegeven.

Contactpersoon bij gemeente Meierijstad

Contactpersoon in onze gemeente is Mieke Bosch, klantmanager schuldhulpverlening/armoedeambassadeur.In een gesprek wordt bekeken welke begeleiding, hulp- en dienstverlening nodig is. We doen dit volgens de landelijke samenwerkingsafspraken die met de Belastingdienst zijn gemaakt. Mieke Bosch is te bereiken via mbosch@meierijstad.nl of via 14 0413.
Tip de redactie!