Op woensdag 25 november zal er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een beeldvormende avond plaatsvinden welke om 19.30 uur van start gaat. Het doel van de beeldvormende avond is om informatie op te halen. Meestal is dit informatie van het college. Inwoners, organisaties of bedrijven kunnen ook informatie met de raad delen. Tijdens de beeldvormende avond is er ook ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Standpunten worden deze avond niet ingenomen.

Op het programma staan deze avond de volgende onderwerpen

• Routekaart plan van aanpak Windenergie Meierijstad

De raad heeft op 6 februari jl. het rapport ‘De toekomstvan zon en wind in Meierijstad’ vastgesteld. Opdracht aan het college was om voor de vier zoekgebieden voor mogelijke windparken een plan van aanpak te maken voor vervolgonderzoek. Er ligt nu een concept routekaart voor het vervolgonderzoek.

• Optimalisatie voormalig gemeentehuis Sint-Oedenrode

Presentatie over de stand van zaken van het onderzoek van de optimalisatie van het voormalige gemeentehuis.

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 24 november, 12.00 uur.

Meepraten?

Tijdens deze beeldvormende avond kunt u reageren via een sms of WhatsApp bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld.

Geen publiek tijdens raadsbijeenkomsten

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is er helaas geen mogelijkheid voor publiek – met uitzondering van insprekers – om de vergaderingen bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Tip de redactie!